ناهید مولاقلی زاده
مدیریت مالی MBA دانشگاه علامه طباطبایی }
1 ماه قبل  قبل

شرکت های بورسی یا بانک
کارشناسی صندوق های سرمایه گذاری (تهران)


مشاهده رزومه