نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

سوال؟

راهنمایی

تولباکس export training data for deep learning در arcgispro
جزوه

ویدئو یا جزوه حرکت شناسی

جزوه یا ویدئو حرکت شناسی یا فیزیولوژی انسان
همیار پژوهشی

انیمیشن ساز

با سلا.
به چند نفر همکار انیمیشن ساز در حد متوسط برای ساخت یک انیمیش جهت شرکت در جشنواره های مختلف نیازمندم. دوستانی که علاقه مند هستند میتونن نمونه کارهاشون رو بفرستن.
کتاب

رشته اب و سازه هیدرولیکی

دانشجوی دکتری یا ارشد اب و سازه هیدرولیکی برای کمک در درس های هیدرولیک پیشرفته پ هیدرو دینامیک نیازمندم
همکاری در مقاله

نوشتن مقاله

نیاز به شخصی با تجربه در نوشتن مقاله دانشجویی ( موضوع حقوقی )
دارم
کتاب

Zamani Sss

کتاب مناسب درسا