حسن حسینعلی پور  
 مدیر عامل روبرد
2 ماه قبل  قبل

خب این هم از روز اول تدریس من.
در کنار هیجان انگیز بودن خیلی چالش انگیز نبود. باتوجه به تجربه ارائه مباحث کسب وکاری مرگ و زندگی طور که تاحالا داشتم و سابقه کوتاهم از تدریس بنظرم تدریس دانشگاه خیلی هم کار سختی نیست و میشه با یکم تمرکز و دقت از پسش براومد.
اما این کافی نیست...
باید برای مفید بودن در زندگی حرفه ای بچه ها تلاش کرد و جهت دهی درست انجام داد. اگر کلاس درس رو فراتر از ارائه مباحث درسی ساده در نظر بگیریم متوجه حساسیت داستان میشیم و میفهمیم که چقدر این موضوع میتونه داخل زندگی یه دانشجو اثر گذار باشه.
امیدوارم از پسش بربیام... .