کارآموز دیجیتال مارکتینگ

GreenIot

قم
·
رسانه
·
13 روز قبل

ما به دنبال فردی مشتاق برای یادگیری و فعال هستیم

دوره اصلی کارآموزی دیجیتال مارکتینگ است اما آگاه بودن به فعالیت های دفتری امتیاز حساب میشود.
در صورت رضایت طرفین امکان استخدام در هفته های اول وجود دارد
شرکت دانش بنیان هست و در صورتی که آقا هستید میتوانید دوره سربازی امریه خود را در این شرکت بگذرانید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند