مهسا حاج علی گل  
مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم }

+آخرین روز تابستان را چگونه گذراندید؟
-به نام خدا،در پی فیلترشکن و پروکسی پرقدرت

پ ن : البته که از ظهر دیروز من هیییچ دسترسی به اینترنت نداشتم و کلا ارتباطم با همه چیز قطع شده بود نه روبرد نه پیام رسان های دیگه و نه گوگل و ... واقعا حس بدی بود
اعصاب آدمو داغون میکنن