رضا حسین پور
 فیزیک دانشگاه شیراز
11 روز قبل  قبل

طراحی و برنامه نویسی وبسایت
طراحی وبسایت با زبان های html , css ,javascript برنامه نویسی وبسایت به زبان php و فریمورک django (فارس)


مشاهده رزومه