#یک_قاچ_کتاب 34 پست

#یک_قاچ_کتاب 🍉


قدرتمندترین عامل پریشانی حواس ما، وراجی و پرحرفی مردم اطرافمان نیست، بلکه پرگویی ذهن خودمان است. برای تمرکز کامل و تمام‌عیار، باید این صداهای درونی خاموش شوند. برای این منظور می‌توانید ۷ تا از ۱۰۰ کم کنید می‌رسید به ۹۳، دوباره ۷ تا کم کنید می‌رسید به ۸۶ و به همین ترتیب ادامه دهید. مطمئن باشید به زودی ناحیهٔ وراجی‌های درون مغزتان خاموش می‌شود.


#تمرکز
#دانیل_گلمن


#یک_قاچ_کتاب 🍉


ما به طور کلی از انتقاد بدمان می آید و از تعریف مسرور می شویم بی آنکه ببینیم کدامیک صحیح است. عاطفه و احساسات ما همیشه قویتر از منطق ماست و آنچه از دور یا نزدیک، گوشه از عاطفه و احساس ما را جریحه دار سازد، عقل ما بیم دارد که آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهد و واقع امر را روشن سازد.

#آیین_کامیابی
#دیل_کارنگی

image

#یک_قاچ_کتاب 🍉

در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالی بودن نیست.من از آن هایی که پول را حقیر می‌شمرند خیلی بدم می‌آید. این‌ها یا ریاکارند یا احمق. پول مثل حس ششم می‌ماند که اگر نباشد آن پنج حس دیگر هیچ سودی ندارند. این را هم می‌شنوی که می‌گویند فقر بهترین انگیزه‌ی هنرمند است، این‌ها نیش فقر را هرگز در جان و تنشان حس نکرده‌اند، این‌ها نمی‌دانند که فقر چه بر سر و روزگار آدم می‌آورد، تو را به ذلت و حقارتی بی پایان می‌اندازد. بال تو را از جای می‌کند و روحت را مثل سرطان می خورد...

#پایبندی_های_انسانی
#سامرست_موآم


#یک_قاچ_کتاب 🍉

روزها وقتی سرم به کار گرم است به این چیزها فکر می‌کنم. مثلا فرهاد، مجنون، پادشاه، شاعر ، من، هر کس که باشد همیشه دلش می‌خواهد یک زن در زندگیش باشد مدام بهش رسیدگی کند و مراقبش باشد. می‌گویند پشت سر هر مرد بزرگی یک زن ایستاده ، اما پشت سر هیچ زنی، هرگز مردی نیست."


#سال_بلوا
#عباس_معروفی


#یک_قاچ_کتاب 🍉


شجاع‌بودن یعنی بیدارشدن از خواب در مواجهه با روزی که ترجیح می‌دهید از خواب بیدار نشوید. شجاع‌بودن یعنی حاضربودن در قلب خود؛ قلبی که شکسته و به میلیون‌ها قطعهٔ مختلف تبدیل شده و هرگز نمی‌توان آن را درست کرد. شجاعت یعنی ایستادن در لبهٔ پرتگاهی که در زندگیِ شخصی ایجاد شده و رو برنگرداندن از آن، پنهان‌نکردن ناراحتیِ خود زیر ماسک کوچک «مثبت فکر کن». شجاعت یعنی بگذاریم درد آزاد باشد و تمام فضای موردنیازش را اشغال کند. شجاع‌بودن یعنی نقل این داستان. هم وحشتناک است و هم زیبا.


#عیبی_ندارد_اگر_حالت_خوش_نیست
#مگان_دیواین