#گوگل_ارث 4 پست

foriamooz foriamooz foriamooz
 مسئول وبسایت فوری آموز

آموزش کار با گوگل ارث در گوشی موبایل

#گوگل_ارث
#موبایل
#google_earth
#عددایکس
#فوری_آموز
#کسب_و_کار
#hi
#خبر


نقشه #موقعیت #مکانی #معادن #ایران در برنامه #گوگل_ارث #google_earth

#کسب_و_کار
#خبر
#hi

لینک دانلود در زیر قرار داده شده است.
https://adadx.ir/

https://foriamooz.ir/


#نقشه #مرز #شهرستان #بخش #دهستان در برنامه #گوگل_ارثلینک دانلود در زیر قرار داده شده است.
https://adadx.ir/

https://foriamooz.ir/


#نقشه #گسل های #ایران در #گوگل_ارث


لینک دانلود در زیر قرار داده شده است.
https://adadx.ir/

https://foriamooz.ir/