#کلیدر 3 پست

golnoosh saba
مدیریت فرهنگی هنری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }

افتادن، هیچ شکوهی ندارد.
آنگاه که جانی از زیر ضربه ها بدربردی، تازه هراس آغاز می شود.
جویده شده ای.
جای جای زخم بیم در تو بافته می شود.
احساس اینکه نتوانی برخیزی! احساس دهشتناک.
اگر نتوانی برخیزی؟! بیم فردا. این تو را می کُشد.

با این همه برمی خیزی.
نیمه خیز می شوی و برمی خیزی.
اما همان دم که در برخاستنی ترس این داری که نتوانی بایستی.
به دشواری می ایستی، اما براه افتادن دشواری تازه ایست.

یک گام و دو گام. پاها، پاهای تو نیستند.
می لرزند.
ناچار و نومید قدم برمی داری.
در تو ستونی فرو ریخته است...

#کلیدر
#محمود_دولت_آبادي


مهشید عطایی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه سمنان }

بعضی‌ها این قدر حلال و حرام به رخ ما نکشند، چون که ما خوب می‌دانیم که خودشان این دارایی‌ها را با عرق جبین سرهم نکرده‌اند. ما که می‌دانیم این دارایی‌ها از راه حلال سرشان یک جا جمع نمی‌شود.
چرا فقط نوبت به ما که می‌رسد دعوای حلال و حرام پیش می‌آید؟
لابد مال حرام، وقتی که یک خوشه یک خوشه باشد، حرام است، اما وقتی که خرمن خرمن باشد حرام حساب نمی‌شود!

📙
#کلیدر
👤 #محمود_دولت_آبادی?


زندگي همچون بادكنكى است در دستان كودكان كه هميشه ترس از ترکیدن آن
لذت داشتن آن را از بین می‌برد ...

📕
#کلیدر
✍🏻 #محمود_دولت_آبادی