#کسب‌و‌کار 3 پست

❇️ 3 روش برای اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری و چگونگی بهبود آن (2019)

هنگامی که خانم ناتالی فراتو به عنوان یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر در جستجوی استارتاپی برای سرمایه‌گذاری بود، معیارهای اون برای انتخاب،‌ فقط هوش و کاریزما نبود بلکه اون بیشتر به دنبال انعطاف پذیری بود. در این سخنرانی روشنگرانه، خانم فراتو 3 راه برای اندازه‌گیری «شاخص‌های انعطاف‌پذیری» را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که چرا توانایی شما در پاسخ به تغییرات بسیار مهم است.

🎤 سخنران: ناتالی فراتو
⏱ مدت زمان: "21 '06

#توسعه‌فردی #کسب‌و‌کار #کارآفرینی #زیرنویس_فارسی


❇️ 3 روش برای اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری و چگونگی بهبود آن (2019)

هنگامی که خانم ناتالی فراتو به عنوان یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر در جستجوی استارتاپی برای سرمایه‌گذاری بود، معیارهای اون برای انتخاب،‌ فقط هوش و کاریزما نبود بلکه اون بیشتر به دنبال انعطاف پذیری بود. در این سخنرانی روشنگرانه، خانم فراتو 3 راه برای اندازه‌گیری «شاخص‌های انعطاف‌پذیری» را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که چرا توانایی شما در پاسخ به تغییرات بسیار مهم است.

🎤 سخنران: ناتالی فراتو
⏱ مدت زمان: "21 '06

#توسعه‌فردی #کسب‌و‌کار #کارآفرینی #زیرنویس_فارسی


❇️ شان آکر: راز شادمانی برای کار بهتر (2011)

ما اعتقاد داریم که برای شاد بودن باید کار کنیم، اما آیا عکس اون صدق می کنه؟ در این سخنرانی پر شور و جالب از سخنرانی های تد در "بلومینگتن" (TEDxBloomington)، "شان آکر" روانشناس، اظهار می کند که این در حقیقت شادمانی است که مسبب تولید می شه.

#روانشناسی #انگیزه #کسب‌و‌کار