#کافه 3 پست

Amir ADM
زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی }

تو کافه جلوم یه دختره و پسره بودن،
اول همو بوس کردن
من پشمام ريخت
ولی همه دست زدن
بعدش پسره یهو خواستگاری کرد
بازم من پشمام ریخت
بازم همه دست زدن بعد دختره جواب رد داد من دست زدم، همه پشماشون ریخت...

#وای

#کافه

#تعجب

#سینگل


همین که پایم را میگذارم خانه کسی قبل از هر کجای دیگری روم سراغ کتابخانه‌ی طرف؛ چون که جلوی کتابخانه کسی بهتر از هر کجای دیگر میشود روحیات صاحبخانه را شناخت.

📕
#کافه پیانو
✍️ اثر : #فرهاد_جعفری