#کارآفرینی_دولتی 1 پست

1
#انواع_کارآفرینی
انواع کارآفرینی و به طور متقابل، کارآفرین ها را بر اساس موارد مختلفی مانند نوع مالکیت، مقدار سرمایه، نوآوری، زمینه کاری و… به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. این شیوه‌های کارآفرینی ممکن است سرمایه کم یا سرمایه زیادی لازم داشته باشند.

1. #کارآفرینی_خصوصی
هنگامی که یک شخص یا گروهی از افراد، در بخش خصوصی کسب‌وکاری را آغاز می‌کنند، ریسک‌ها را می‌پذیرند و نوآوری می‌کنند، به آن کارآفرینی خصوصی می‌گویند. هدف اصلی این نوع کارآفرینی، #کسب_سود است. توسعه چنین کارآفرینی‌هایی از طریق سرمایه گذاری‌های خصوصی امکانپذیر است. کارآفرینی خصوصی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، ژاپن و فرانسه بسیار محبوب است.

2. #کارآفرینی_دولتی ( #کارآفرینی_عمومی )
هنگامی که #دولت به‌منظور رفاه عمومی، شروع به سرمایه‌گذاری کسب و کار در بخش دولتی یا عمومی می‌کند و ریسک‌های مربوط به آن را می‌پذیرد، درواقع کارآفرینی دولتی یا عمومی انجام شده است.
این نوع کارآفرینی‌ها بیشتر در کشورهای سوسیالیست و کمونیستی مانند روسیه، چین و یوگسلاوی رواج دارد. کارآفرینی عمومی پس از استقلال هند نیز به‌سرعت در این کشور توسعه پیدا کرده است.
#کارآفرینی #مدیریت #انواع #کارآفرینی_خصوصی #کارآفرینی_دولتی