#چشمه_آب_گرم 9 پست

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#blue_lagoon
#چشمه_آب_گرم 💙💛💙
#بلو_لگون
💙💚💛
بلو لگون یک چشمهٔ آبگرم و یکی از پر بازدیدترین جاذبه‌های ایسلند است. این چشمه آبگرم در یک زمین گدازه‌ای در گرینداویک در شبه جزیرهٔ ریکیانس در جنوب غربی ایسلند در منطقه‌ای که از سطح مطلوبی از انرژی زمین گرمایی برخوردار است قرارگرفته. 
#زمین_شناسی
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#blue_lagoon
#چشمه_آب_گرم 💙💛💙
#بلو_لگون
💙💚💛
بلو لگون یک چشمهٔ آبگرم و یکی از پر بازدیدترین جاذبه‌های ایسلند است. این چشمه آبگرم در یک زمین گدازه‌ای در گرینداویک در شبه جزیرهٔ ریکیانس در جنوب غربی ایسلند در منطقه‌ای که از سطح مطلوبی از انرژی زمین گرمایی برخوردار است قرارگرفته. 
#زمین_شناسی
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#blue_lagoon
#چشمه_آب_گرم 💙💛💙
#بلو_لگون
💙💚💛
بلو لگون یک چشمهٔ آبگرم و یکی از پر بازدیدترین جاذبه‌های ایسلند است. این چشمه آبگرم در یک زمین گدازه‌ای در گرینداویک در شبه جزیرهٔ ریکیانس در جنوب غربی ایسلند در منطقه‌ای که از سطح مطلوبی از انرژی زمین گرمایی برخوردار است قرارگرفته. 
#زمین_شناسی
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#blue_lagoon
#چشمه_آب_گرم 💙💛💙
#بلو_لگون
💙💛💚
بلو لگون یک چشمهٔ آبگرم و یکی از پر بازدیدترین جاذبه‌های ایسلند است. این چشمه آبگرم در یک زمین گدازه‌ای در گرینداویک در شبه جزیرهٔ ریکیانس در جنوب غربی ایسلند در منطقه‌ای که از سطح مطلوبی از انرژی زمین گرمایی برخوردار است قرارگرفته. 
#زمین_شناسی
💚💛💙

image
image
image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#چشمه_آب_گرم
💙💛💚
چشمه آب گرم یا چشمه گرمابی مکانی است که به صورت مداوم آب گرم یا داغ از زمین خارج می‌شود. به خاطر درصد بالای مواد حل شده معدنی آب بعضی از این چشمه‌ها عده‌ای از آن‌ها استفاده درمانی می‌کنند. دلیل گرم بودن آب اکثر چشمه‌های آب گرم، برخورد آب با مواد و املاح زمینی است و در نتیجه ترکیب و واکنش این مواد آب، گرم می‌شود، بر خلاف آنچه که در بین مردم شایع است که گرمای آب به دلیل مواد مذاب داخل زمین است، این نوع از آب گرم فقط در کنار آتشفشان‌ها یافت می‌شود.
💙💛💚
#زمين_شناسی

image