#پیشنهاد_اول_در_مذاکره 2 پست

🔴▪️پیشنهاد اول را در مذاکره چه کسی و چطور باید بدهد؟ این تکنیک را باید یادبگیرید

⭕️اصل مرجع به زبان ساده میگوید : مردم به شدت به اطلاعات اولیه که به آنها داده شده تکیه میکنند و به سختی اطلاعات جدیدی را میتوانند جایگزین کنند.

🔶اگر به حوزه مذاکره علاقه مند باشید و یا برای پیشبرد کارتان به آن احتیاج داشتید، احتمالا از تکنیک معروف بازاری که میگه «اجازه بده اول طرف مقابل قیمت بده …» آشنا هستید.

🔶در این تکنیک شما هنگامی که وارد مذاکره میشوید، سعی میکنید از دادن قیمت طفره بروید تا زمانی که طرف مقابل طاقتش به سر برسد و بخواهد جدی وارد مذاکره شود و قیمتی پیشنهاد دهد که مذاکره انجام شود؛ این تکنیک به شما میگوید اگر از آن استفاده کنید طرف مقابل احساس میکند شما تمایلی به ادامه مذاکره ندارید بنابرین کف قیمت را به شما پیشنهاد میدهد و شما بدون کمترین مصرف انرژی بر سر مذاکره کمترین قیمت را از آن خود میکنید… اما اشتباه است !

#پیشنهاد_اول_در_مذاکره


🔴▪️پیشنهاد اول را در مذاکره چه کسی و چطور باید بدهد؟ این تکنیک را باید یادبگیرید

⭕️اصل مرجع به زبان ساده میگوید : مردم به شدت به اطلاعات اولیه که به آنها داده شده تکیه میکنند و به سختی اطلاعات جدیدی را میتوانند جایگزین کنند.

🔶اگر به حوزه مذاکره علاقه مند باشید و یا برای پیشبرد کارتان به آن احتیاج داشتید، احتمالا از تکنیک معروف بازاری که میگه «اجازه بده اول طرف مقابل قیمت بده …» آشنا هستید.

🔶در این تکنیک شما هنگامی که وارد مذاکره میشوید، سعی میکنید از دادن قیمت طفره بروید تا زمانی که طرف مقابل طاقتش به سر برسد و بخواهد جدی وارد مذاکره شود و قیمتی پیشنهاد دهد که مذاکره انجام شود؛ این تکنیک به شما میگوید اگر از آن استفاده کنید طرف مقابل احساس میکند شما تمایلی به ادامه مذاکره ندارید بنابرین کف قیمت را به شما پیشنهاد میدهد و شما بدون کمترین مصرف انرژی بر سر مذاکره کمترین قیمت را از آن خود میکنید… اما اشتباه است !

#پیشنهاد_اول_در_مذاکره