#پژوهشگاه_تربیت_بدنی_و_علوم_ورزشی 2 پست

🔹️پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

🔰دوره آموزشی طرح و مدل کسب و کار در ورزش

🔹️تاریخ برگزاری:
دهم لغایت دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۲
🔸️ساعت برگزاری به صورت آنلاین: ۸ تا ۱۲
💥هزینه دوره:
- شرکت به صورت مجازی و غیرحضوری، به مبلغ: 1.100.000 تومان

🔗 لینک ثبت‌نام مجازی:
https://ssrc.ac.ir/farhangi/fa/form/106
✅️کسب اطلاعات بیشتردر تلگرام پیام بگذارید :
09212579558
✅️بعد از ثبت در لینک مورد نظر، حتما تصویر ثبت نام را برای شماره ی مورد نظر ارسال کنید.
👈 در پایان دوره به کلیه شرکت‌کنندگان، گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
@phd.hodabozorgi
@phd.hodabozorgi
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

#پژوهشگاه_تربیت_بدنی_و_علوم_ورزشی #کسب_کار #کسب_کار_ورزشی #تربیت_بدنی_و_علوم_ورزشی #تربیت_بدنی_علوم_ورزشی #علوم_ورزشی #علوم_ورزشی_و_تربیت_بدنی #تربیت_بدنی #تربیت_بدنی_ایران #تربیت_بدنی_و_ورزش #تربیت_بدنی_منطقه۱۲ #تربیت_بدنی_آموزش_و_پرورش

image

هدی بزرگی  
 دکتری مدیریت ورزشی

🔹️پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

🔰دوره آموزشی طرح و مدل کسب و کار در ورزش

🔹️تاریخ برگزاری:
دهم لغایت دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۲
🔸️ساعت برگزاری به صورت آنلاین: ۸ تا ۱۲
💥هزینه دوره:
- شرکت به صورت مجازی و غیرحضوری، به مبلغ: 1.100.000 تومان

🔗 لینک ثبت‌نام مجازی:
https://ssrc.ac.ir/farhangi/fa/form/106
✅️کسب اطلاعات بیشتردر تلگرام و ایتا یا سروش پیام بگذارید :
09212579558
✅️بعد از ثبت در لینک مورد نظر، حتما تصویر ثبت نام را برای شماره ی مورد نظر ارسال کنید.
👈 در پایان دوره به کلیه شرکت‌کنندگان، گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
@phd.hodabozorgi
@phd.hodabozorgi
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

#پژوهشگاه_تربیت_بدنی_و_علوم_ورزشی #کسب_کار #کسب_کار_ورزشی #تربیت_بدنی_و_علوم_ورزشی #تربیت_بدنی_علوم_ورزشی #علوم_ورزشی #علوم_ورزشی_و_تربیت_بدنی #تربیت_بدنی #تربیت_بدنی_ایران #تربیت_بدنی_و_ورزش #تربیت_بدنی_منطقه۱۲ #تربیت_بدنی_آموزش_و_پرورش

image