#پرینت_سه_بعدی_فلزی 2 پست

Ata Abdi
مهندسی مواد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی }  

#پرینت_سه_بعدی_فلزات
#پرینت_سه_بعدی_فلزی
#ساخت_افزودنی_فلزات
#پرینت_سه_بعدی
#ساخت_افزایشی

image

Ata Abdi
مهندسی مواد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی }

نسخه چهارم دوره آموزشی جامع و تعاملی پرینت سه بعدی فلزات
CAD to PART-4
جهت اطلاعات بیشتر به پیج اینستاگرام metal_am_research مراجعه بفرمایید.
#پرینت_سه_بعدی_فلزات
#پرینت_سه_بعدی_فلزی
#ساخت_افزودنی_فلزات
#پرینت_سه_بعدی
#ساخت_افزایشی

image