#وکیل_کیفری 50 پست

◀️ مج ازات شرب خمر در ملاعام چیست؟🤔

اگر علاقه‌مند به نکات و آموزش‌های حقوقی هستید، حتما ما را دنبال کنید.


✅ شرب خمر جرمی است که مج ازات 80 ضربه شل اق را دارد با این حال در صورتی که شرب خمر در ملاعام باشد و به صورت علنی باشد علاوه بر مج ازات شرب خمر مرتکب به دو تا شش ماه ح بس نیز محکوم می شود لازم به ذکر است که تحقق مستی تاثیری در مج ازات ندارد و آن چه در این دو جرم شرط است خوردن مشروبات الکلی است فارغ از این که مست کند یا نکند.

با حسابرس وکیل خود باشید.😎

https://hesabraslaw.com/

#شرب_خمر #مشروب_الکلی #مشروبات_الکلی #وکیل_کیفری #آموزشی


ماه های حرام چه ماه هایی است؟ آیا صفر هم ماه حرام است؟

ماه حرام شامل محرم ، رجب، ذی القعده و ذی الحجه می شود بنابراین ماه صفر و رمضان جز ماه حرام نیست. در ماه حرام دیه یک سوم بیشتر می شود.

https://hesabraslaw.com/

#ماه_حرام #صفر #وکیل_کیفری #حسابرس


آیا می دانستید دیه زن و مرد با هم برابر است؟!

دیه زن و مرد تا یک سوم با هم برابر است و در صورتی که دیه به یک سوم یا بیشتر برسد دیه زن نصف دیه مرد می شود.

https://hesabraslaw.com/

#دیه #زن_مرد #حسابرس #وکیل_کیفری