#واگعیه_یا_کیکه 2 پست

مهدی علوی
مهندسی انرژی دانشگاه یزد }

اونایی که روز اول دانشگاه میبینین کیکه😂
#واگعیه_یا_کیکه


توو دانشگاه رو یکی کراش زدم، از دور فکر کردم واگعیه بعد که رفتم جلو دیدم کیکه بتسه ها! ☹️😂

#واگعیه_یا_کیکه؟