#نکات_حرفه_ای 26 پست

با پیشنهاداتت موفقیت رو به دیگران هدیه بده!

اگر کتابی خوندی، وبینار یا فیلمی دیدی، پادکستی گوش دادی، بازیه جذابی انجام دادی و یا در شبکه های اجتماعی به یک صفحه یا کانال مفید برخورد کردی که فکر میکنی برای دوستات میتونه مفید باشه و باعث پیشرفتشون بشه، در بخش پیشنهادات ثبتش کن
اینجوری باعث میشی زودتر به هدفشون برسن و تو وقتشون هم صرفه جویی بشه!
اگر نمیدونی چطور پیشنهاد ثبت کنی اول لینک بزن رو لینک زیر، بعدش هم مسیری که در عکس ها گفتیمو دنبال کن:
لینک پیشنهادات روبرد👇
https://robord.ir/suggestions#پیشنهادات_روبرد
#راهنمای_روبرد
#روبرد
#شبکه_اجتماعی_تحصیلی_روبرد
#نکات_حرفه_ای

image

با پیشنهاداتت موفقیت رو به دیگران هدیه بده!

اگر کتابی خوندی، وبینار یا فیلمی دیدی، پادکستی گوش دادی، بازیه جذابی انجام دادی و یا در شبکه های اجتماعی به یک صفحه یا کانال مفید برخورد کردی که فکر میکنی برای دوستات میتونه مفید باشه و باعث پیشرفتشون بشه، در بخش پیشنهادات ثبتش کن
اینجوری باعث میشی زودتر به هدفشون برسن و تو وقتشون هم صرفه جویی بشه!
اگر نمیدونی چطور پیشنهاد ثبت کنی اول لینک بزن رو لینک زیر، بعدش هم مسیری که در عکس ها گفتیمو دنبال کن:
لینک پیشنهادات روبرد👇
https://robord.ir/suggestions#پیشنهادات_روبرد
#راهنمای_روبرد
#روبرد
#شبکه_اجتماعی_تحصیلی_روبرد
#نکات_حرفه_ای

image

با پیشنهاداتت موفقیت رو به دیگران هدیه بده!

اگر کتابی خوندی، وبینار یا فیلمی دیدی، پادکستی گوش دادی، بازیه جذابی انجام دادی و یا در شبکه های اجتماعی به یک صفحه یا کانال مفید برخورد کردی که فکر میکنی برای دوستات میتونه مفید باشه و باعث پیشرفتشون بشه، در بخش پیشنهادات ثبتش کن
اینجوری باعث میشی زودتر به هدفشون برسن و تو وقتشون هم صرفه جویی بشه!
اگر نمیدونی چطور پیشنهاد ثبت کنی اول لینک بزن رو لینک زیر، بعدش هم مسیری که در عکس ها گفتیمو دنبال کن:
لینک پیشنهادات روبرد👇
https://robord.ir/suggestions#پیشنهادات_روبرد
#راهنمای_روبرد
#روبرد
#شبکه_اجتماعی_تحصیلی_روبرد
#نکات_حرفه_ای

image

با پیشنهاداتت موفقیت رو به دیگران هدیه بده!

اگر کتابی خوندی، وبینار یا فیلمی دیدی، پادکستی گوش دادی، بازیه جذابی انجام دادی و یا در شبکه های اجتماعی به یک صفحه یا کانال مفید برخورد کردی که فکر میکنی برای دوستات میتونه مفید باشه و باعث پیشرفتشون بشه، در بخش پیشنهادات ثبتش کن
اینجوری باعث میشی زودتر به هدفشون برسن و تو وقتشون هم صرفه جویی بشه!
اگر نمیدونی چطور پیشنهاد ثبت کنی اول لینک بزن رو لینک زیر، بعدش هم مسیری که در عکس ها گفتیمو دنبال کن:
لینک پیشنهادات روبرد👇
https://robord.ir/suggestions#پیشنهادات_روبرد
#راهنمای_روبرد
#روبرد
#شبکه_اجتماعی_تحصیلی_روبرد
#نکات_حرفه_ای

image

با پیشنهاداتت موفقیت رو به دیگران هدیه بده!

اگر کتابی خوندی، وبینار یا فیلمی دیدی، پادکستی گوش دادی، بازیه جذابی انجام دادی و یا در شبکه های اجتماعی به یک صفحه یا کانال مفید برخورد کردی که فکر میکنی برای دوستات میتونه مفید باشه و باعث پیشرفتشون بشه، در بخش پیشنهادات ثبتش کن
اینجوری باعث میشی زودتر به هدفشون برسن و تو وقتشون هم صرفه جویی بشه!
اگر نمیدونی چطور پیشنهاد ثبت کنی اول لینک بزن رو لینک زیر، بعدش هم مسیری که در عکس ها گفتیمو دنبال کن:
لینک پیشنهادات روبرد👇
https://robord.ir/suggestions#پیشنهادات_روبرد
#راهنمای_روبرد
#روبرد
#شبکه_اجتماعی_تحصیلی_روبرد
#نکات_حرفه_ای

image