#موفقيت 2 پست

💢فن بیان💢

دكتر "جانسون اكنور" كه در آزمايشگاه مهندسي انساني در بوستون امريكا كار ميكند، رابطه ي جالبي بين واژه هاي كلامي در افراد و موفقيت حرفه اي پيدا كرد:

او از ١٠٠ مرد جوان كه در حال مطالعه در صنعت بودند امتحان واژگان گرفت.

#پنج_سال بعد، دكتر جانسون روند موفقيت آنها در تجارت را بررسي كرد،
رابطه جالبي كشف كرد:

از ميان كساني كه نمره واژگان آنها بالا بود، از هر چهار نفر يك نفر تاجر موفقي شده بود

از ميان تاجران موفق فقط يك نفر در امتحان واژگان نمره پاييني آورده بود

#نتيجه 🔻
دايره لغات در فن بيان، ٢٥٪‏ شانس #موفقيت در بيزنس را افزايش ميدهد .


کارآفرینی چیست؟

#كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فرد كارآفرين با #ایده‌ های نو و خلاق✨ و شناسايي #فرصت‌ های جديد🔐 با بسيج #منابع 💰، به ايجاد #كسب_و_کار، شرکت‌های نو، سازمان‌های جديد و نوآورِ رشد يابنده📈 مبادرت می‌ورزد. اين امر توأم با پذيرش #خطرات 🧨است ولي اغلب منجر به معرفي #محصول يا ارائه #خدمات به #جامعه می‌شود.
#انگیزه‌ های مختلفي در كارآفرين شدن مؤثر می‌باشند كه از جمله آن‌ها: نياز به #موفقيت 🏆، نياز به كسب #درآمد و #ثروت 💲، نياز به داشتن #شهرت 💎، و مهم‌تر از همه نيازمندي به احساس #مفيد_بودن ✅و #استقلال_طلبی 💪را می‌توان نام برد.
#مدیریت #کارآفرینی #انگیزه