#منچسترسیتی 3 پست

از کیت سوم و جذاب #منچسترسیتی برای فصل آینده رونمایی شد

#اخبار_ورزشی

image

از کیت سوم و جذاب #منچسترسیتی برای فصل آینده رونمایی شد

#اخبار_ورزشی

image

از کیت سوم و جذاب #منچسترسیتی برای فصل آینده رونمایی شد

#اخبار_ورزشی

image
image