#معرفی_کتاب_کسب_و_کار 3 پست

📕 عنوان کتاب: #گاو بنفش (purple cow)
✏ نویسنده: ست گادین
📚دسته بندی: بازاریابی - مدیریت

✅معرفی:
در گاو بنفش که اولین بار در سال 2003 منتشر شد و در سال 2009 تجدید نظر و گسترش یافت ، ست گادین جنبشی را برای ساخت محصولات واقعاً قابل توجهی آغاز کرد که در وهله اول ارزش بازاریابی را دارند. او از طریق داستان شرکت هایی مانند استارباکس ، JetBlue ، Krispy Kreme و اپل ، همراه با سبک تحریک آمیز خود ، خوانندگان را ترغیب می کند تا در مورد آنچه که بازاریابی آنها در مورد محصولشان واقعا می گوید ، تجدید نظر کنند.
نظریه ست گادین در گاو بنفش به شما متفاوت عمل کردن را می آموزد. این تفاوت باعث میشود تا شما در میان انتخاب های زیاد و متنوع مشتری در ذهن مشتری بمانید و او را به انتخاب محصول خودتان تشویق کنید. خلاقیت آن چیزی است که شما نیاز دارید تا طوری خود را به مخاطبانتان ارائه کنید که حتی به فکر دیگران هم نرسیده . در این کتاب بیان میشود که اگر تبلیغات در بازار شبیه یکدیگر باشند مشتری سراغ ارائه کننده هایی میرود که سابقه بیشتر و برند معتبر تری دارند و حتی توجهی هم به محصول شما نمیکند. در این بازار شلوغ و پرهیاهو تبلیغ خلاقانه محصول خودتان است که باعث میشود آن مثل یک گاو بنفش همیشه در خاطر بماند.

📖بخشی از کتاب :
"افتادن در دام تبلیغاتی که از بالا تا پایین ردیف شده‌اند، بستن پاپیون سبز و تبلیغات را با منابع مفتضح پرکردن کار آسانی است. بی نزاکتی شاید گاهی به طور اتفاقی به کار آید اما نمی‌تواند یک راهبرد باشد. این کار ناامید کننده است. غیر منصفانه، فانتزی، خیالی یا هرچه که باشد، باید هدفی داشته باشد و نیاز است که درون محصول ساخته شده، ریشه داشته باشد.
پروازی به آن سوی کشور داشتم، در این پرواز زن شصت ساله‌ای را دیدم که تیشرتی از شرکت هورتز به تن داشت که این شعار روی آن نوشته شده بود:«کهنگی‌اش دلپذیر، در عین حال کثیف هم هست.» چیزی که در ارتباط با بی‌نزاکتی یا فانتزی بودن شرکت هورتز وجود دارد، این است که توانسته آن قدر فانتزی باشد که برای این خانم، خاص باشد تا این تیشرترا بدون هیچ نگرانی بپوشد.... آیا هرکسی پوشاک هورتز را می‌پسندد؟ نه هرکسی، و این بخشی از کار است که آن را فوق العاده می‌سازد. اگر همه، کارهای آن‌ها را می‌پسندیدند، کسالت بار می‌شد.
یادآوری: مهم نیست که شما چگونه آن را بیان می‌کنید، مهم سخنی است که می‌گویید. شما با رفتارهای بد برای مدت کوتاهی می‌توانید توجه افرادی را که فکر می‌کنید به شما توجه ندارند، جلب کنید، اما این کار چندان دوام نخواهد داشت و راهبرد طولانی مدتی نیست. بی‌نزاکتی به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد زیرا عطسه کنندگان سخن مثبتی درباره‌ شما نخواهند گفت."

#معرفی_کتاب_کسب_و_کار

image

📕 عنوان کتاب: #گاو بنفش (purple cow)
✏ نویسنده: ست گادین
📚دسته بندی: بازاریابی - مدیریت

✅معرفی:
در گاو بنفش که اولین بار در سال 2003 منتشر شد و در سال 2009 تجدید نظر و گسترش یافت ، ست گادین جنبشی را برای ساخت محصولات واقعاً قابل توجهی آغاز کرد که در وهله اول ارزش بازاریابی را دارند. او از طریق داستان شرکت هایی مانند استارباکس ، JetBlue ، Krispy Kreme و اپل ، همراه با سبک تحریک آمیز خود ، خوانندگان را ترغیب می کند تا در مورد آنچه که بازاریابی آنها در مورد محصولشان واقعا می گوید ، تجدید نظر کنند.
نظریه ست گادین در گاو بنفش به شما متفاوت عمل کردن را می آموزد. این تفاوت باعث میشود تا شما در میان انتخاب های زیاد و متنوع مشتری در ذهن مشتری بمانید و او را به انتخاب محصول خودتان تشویق کنید. خلاقیت آن چیزی است که شما نیاز دارید تا طوری خود را به مخاطبانتان ارائه کنید که حتی به فکر دیگران هم نرسیده . در این کتاب بیان میشود که اگر تبلیغات در بازار شبیه یکدیگر باشند مشتری سراغ ارائه کننده هایی میرود که سابقه بیشتر و برند معتبر تری دارند و حتی توجهی هم به محصول شما نمیکند. در این بازار شلوغ و پرهیاهو تبلیغ خلاقانه محصول خودتان است که باعث میشود آن مثل یک گاو بنفش همیشه در خاطر بماند.

📖بخشی از کتاب :
"افتادن در دام تبلیغاتی که از بالا تا پایین ردیف شده‌اند، بستن پاپیون سبز و تبلیغات را با منابع مفتضح پرکردن کار آسانی است. بی نزاکتی شاید گاهی به طور اتفاقی به کار آید اما نمی‌تواند یک راهبرد باشد. این کار ناامید کننده است. غیر منصفانه، فانتزی، خیالی یا هرچه که باشد، باید هدفی داشته باشد و نیاز است که درون محصول ساخته شده، ریشه داشته باشد.
پروازی به آن سوی کشور داشتم، در این پرواز زن شصت ساله‌ای را دیدم که تیشرتی از شرکت هورتز به تن داشت که این شعار روی آن نوشته شده بود:«کهنگی‌اش دلپذیر، در عین حال کثیف هم هست.» چیزی که در ارتباط با بی‌نزاکتی یا فانتزی بودن شرکت هورتز وجود دارد، این است که توانسته آن قدر فانتزی باشد که برای این خانم، خاص باشد تا این تیشرترا بدون هیچ نگرانی بپوشد.... آیا هرکسی پوشاک هورتز را می‌پسندد؟ نه هرکسی، و این بخشی از کار است که آن را فوق العاده می‌سازد. اگر همه، کارهای آن‌ها را می‌پسندیدند، کسالت بار می‌شد.
یادآوری: مهم نیست که شما چگونه آن را بیان می‌کنید، مهم سخنی است که می‌گویید. شما با رفتارهای بد برای مدت کوتاهی می‌توانید توجه افرادی را که فکر می‌کنید به شما توجه ندارند، جلب کنید، اما این کار چندان دوام نخواهد داشت و راهبرد طولانی مدتی نیست. بی‌نزاکتی به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد زیرا عطسه کنندگان سخن مثبتی درباره‌ شما نخواهند گفت."

#معرفی_کتاب_کسب_و_کار

image

📕 عنوان کتاب: #گاو_بنفش (purple cow)
✏ نویسنده: ست گادین
📚دسته بندی: بازاریابی - مدیریت

✅معرفی:
در گاو بنفش که اولین بار در سال 2003 منتشر شد و در سال 2009 تجدید نظر و گسترش یافت ، ست گادین جنبشی را برای ساخت محصولات واقعاً قابل توجهی آغاز کرد که در وهله اول ارزش بازاریابی را دارند. او از طریق داستان شرکت هایی مانند استارباکس ، JetBlue ، Krispy Kreme و اپل ، همراه با سبک تحریک آمیز خود ، خوانندگان را ترغیب می کند تا در مورد آنچه که بازاریابی آنها در مورد محصولشان واقعا می گوید ، تجدید نظر کنند.
نظریه ست گادین در گاو بنفش به شما متفاوت عمل کردن را می آموزد. این تفاوت باعث میشود تا شما در میان انتخاب های زیاد و متنوع مشتری در ذهن مشتری بمانید و او را به انتخاب محصول خودتان تشویق کنید. خلاقیت آن چیزی است که شما نیاز دارید تا طوری خود را به مخاطبانتان ارائه کنید که حتی به فکر دیگران هم نرسیده . در این کتاب بیان میشود که اگر تبلیغات در بازار شبیه یکدیگر باشند مشتری سراغ ارائه کننده هایی میرود که سابقه بیشتر و برند معتبر تری دارند و حتی توجهی هم به محصول شما نمیکند. در این بازار شلوغ و پرهیاهو تبلیغ خلاقانه محصول خودتان است که باعث میشود آن مثل یک گاو بنفش همیشه در خاطر بماند.

📖بخشی از کتاب :
"افتادن در دام تبلیغاتی که از بالا تا پایین ردیف شده‌اند، بستن پاپیون سبز و تبلیغات را با منابع مفتضح پرکردن کار آسانی است. بی نزاکتی شاید گاهی به طور اتفاقی به کار آید اما نمی‌تواند یک راهبرد باشد. این کار ناامید کننده است. غیر منصفانه، فانتزی، خیالی یا هرچه که باشد، باید هدفی داشته باشد و نیاز است که درون محصول ساخته شده، ریشه داشته باشد.
پروازی به آن سوی کشور داشتم، در این پرواز زن شصت ساله‌ای را دیدم که تیشرتی از شرکت هورتز به تن داشت که این شعار روی آن نوشته شده بود:«کهنگی‌اش دلپذیر، در عین حال کثیف هم هست.» چیزی که در ارتباط با بی‌نزاکتی یا فانتزی بودن شرکت هورتز وجود دارد، این است که توانسته آن قدر فانتزی باشد که برای این خانم، خاص باشد تا این تیشرترا بدون هیچ نگرانی بپوشد.... آیا هرکسی پوشاک هورتز را می‌پسندد؟ نه هرکسی، و این بخشی از کار است که آن را فوق العاده می‌سازد. اگر همه، کارهای آن‌ها را می‌پسندیدند، کسالت بار می‌شد.
یادآوری: مهم نیست که شما چگونه آن را بیان می‌کنید، مهم سخنی است که می‌گویید. شما با رفتارهای بد برای مدت کوتاهی می‌توانید توجه افرادی را که فکر می‌کنید به شما توجه ندارند، جلب کنید، اما این کار چندان دوام نخواهد داشت و راهبرد طولانی مدتی نیست. بی‌نزاکتی به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد زیرا عطسه کنندگان سخن مثبتی درباره‌ شما نخواهند گفت."

#معرفی_کتاب_کسب_و_کار

image
image