#مدلسازی_اطلاعات_ساختمان 2 پست

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


✅ معرفی کوتاه موضوع سخنرانی مهندس سعید خلیلی
در پنجمین کنفرانس بین‌المللی BIM

📌 اصول مذاکرات در ارائه خدمات مشاوره مدلسازی اطلاعات ساخت به پروژه ها و متقاعد سازی کارفرمایان

👤 مهندس سعید خلیلی

❇️مدیر عامل شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان»؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدلسازی اطلاعات ساخت ایران؛ متخصص بیم و مدیر پروژه

📍سالن همایش دانشگاه تربیت مدرس
۲۵ و ۲۶ خرداد ماه

❌مهلت ثبت‌نام ۱۹ خرداد ماه

🔻برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به آدرس زیر مراجعه نمایید.

🌐
http://bimconf.com/

@iibimsolutions
@bimconf

#bim #bimconference #bimconf #conference #building_information_modeling #project_management #architecture #bim_award #award #civilengineering #digitalization
#کنفرانس_بین_المللی #جشنواره #کنفرانس #پروژه #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #مدیریت_پروژه #معماری #عمران #برنامه_نویسی #دیجیتالسازی #سعید_خلیلی #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #مشاور_bim #قرارداد_bim #مذاکره #اصول_مذاکره #انجمن_صنفی_شرکتهای_مدلسازی_اطلاعات_ساخت #انجمن_صنفی_bim✅ معرفی کوتاه موضوع سخنرانی مهندس سعید خلیلی
در پنجمین کنفرانس بین‌المللی BIM

📌 اصول مذاکرات در ارائه خدمات مشاوره مدلسازی اطلاعات ساخت به پروژه ها و متقاعد سازی کارفرمایان

👤 مهندس سعید خلیلی

❇️مدیر عامل شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان»؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدلسازی اطلاعات ساخت ایران؛ متخصص بیم و مدیر پروژه

📍سالن همایش دانشگاه تربیت مدرس
۲۵ و ۲۶ خرداد ماه

❌مهلت ثبت‌نام ۱۹ خرداد ماه

🔻برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به آدرس زیر مراجعه نمایید.


🌐
http://bimconf.com/
www.BIMsolutions.ir


#bim #bimconference #bimconf #conference #building_information_modeling #project_management #architecture #bim_award #award #civilengineering #digitalization
#کنفرانس_بین_المللی #جشنواره #کنفرانس #پروژه #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #مدیریت_پروژه #معماری #عمران #برنامه_نویسی #دیجیتالسازی #سعید_خلیلی #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #مشاور_bim #قرارداد_bim #مذاکره #اصول_مذاکره #انجمن_صنفی_شرکتهای_مدلسازی_اطلاعات_ساخت #انجمن_صنفی_bim