#محمود_دولت_آبادی 6 پست

golnoosh saba
مدیریت فرهنگی هنری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }

دوره ی مدرن است و دیگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیستند به این معناست که بنی آدم دیگر برای هم نمی میرند
درحالیکه ما قبلا برای هم می مردیم
امروزه همگان درآستانه ی (سلطنت پول) حاضرند بمیرند!

📕 بنی آدم
✍🏻
#محمود_دولت_آبادی


احساس می‌کنم از کتاب‌ها می‌ترسم. هر وقت خود را در میان کتاب‌ها می‌بینم، با صراحت بی‌رحمانه‌ای احساس نادانی می‌کنم.
جهل! هیهات

#محمود_دولت_آبادی


زندگي همچون بادكنكى است در دستان كودكان كه هميشه ترس از ترکیدن آن
لذت داشتن آن را از بین می‌برد ...

📕
#کلیدر
✍🏻 #محمود_دولت_آبادی


انسان از سه چیز درست شده
رنج ، کار و عشق.
ما به خاطر عشق، رنج می‌کشیم
از سر رنج، کار می‌کنیم
و در پى کار، عاشق می‌شویم ...

📓
#سلوک
✍🏻 #محمود_دولت_آبادی