#محمد_صالح_تردستی 8 پست

محمدصالح تردستی|جامعه شناس  
 دستیار پژوهشی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

باید برای آینده کشور ، فکر و تلاش مضاعف کنیم
یکی از وظایف دانایان،خردمندان،دانشجویان و اساتید
نگاه به آینده کشور است
ما میخواهیم ۱۰سال بعد؛ چجور ایرانی را داشته باشیم؟! این مهم است...!!!
اگر درباره اقتصاد بحث می کنیم، درباره جامعه بحث می کنیم، درباره علم بحث می کنیم،درباره فناوری بحث می کنیم
درباره ی اخلاق و معرفت بحث می کنیم،
هدف این است که معلوم باشد ما برای مقطع ده سال بعد
چجور ایرانی را می خواهیم؟!
۱۰سال بعد دانشجویان امروز در مسندهای مدیریتی قرار دارند، کشور را اداره می کنند، و اهمیت کار اساتید و مسئولان دانشگاه ها دقیقا اینجا است؛
یعنی این کسانی که امروز دانشجو هستنند، ۱۰ سال بعد،
اینها رئیس جمهورند، وزیرند،نماینده ی مجلسند، مدیر فلان دستگاهند، یعنی کشور دست دانشجویان امروزی، آینده سازان این کشور و نظام است.
شما دانشجویان می خواهید ۱۰ سال بعد چه داشته باشید؟! این نقطه ی بسیار مهمی است، سوال بسیار مهمی است
دغدغه و اشتغال ذهنی مهمی است
که نباید نسبت به آن چشم پوشی کنیم.
@mohammadsalehtardasti
.
#محمد_صالح_تردستی #دانشگاه_شهید_باهنر_کرمان #جامعه_شناسی
#آینده_کشور?? #دانشجویان
.
.
.
.

image

محمدصالح تردستی|جامعه شناس  
 دستیار پژوهشی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

▫️نوآوری اجتماعی در جامعه چه میزان مؤثر است؟!

▪️اگر با برنامه‌ریزی باشد می‌تواند تحولات بزرگی را در جامعه ایجاد کند.
- تاثیر در همه‌ی سطوح جامعه و سیستم‌های اجتماعی
- تأثیر علم و فناوری
- تأثیر رفاه عمومی جامعه
▫️نوآوری های اجتماعی این پتانسیل را دارند که بر رفاه مردم و جوامع آنها
همچنین سیستم های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی گسترده تر تاثیر بگذارند.

✅دهه هشتادی ها؛ آینده سازان مدرن کشور باید در آینده در عرصه‌ی مدیریتی تحولات گسترده ای را شکل دهند که برای همه ی اقشار جامعه محسوس تر و ملموس تر از این دوران باشد...

▪️سیاست گذار قوی بر ظرفیت نیروی انسانی‌ که شوق و اراده دارد، تمرکز می‌کند.
▪️اشخاص جامعه شناس، بسیاری از مسائل را می‌توانند حل کنند
و آینده را بسازند.
▪️در این مسیر، بُعد ذهنی جامعه باید بُعد کاملا عینی را به حرکت دربیاورد.

🔹تحول از کجا محقق می‌شود؟؟؟
با مدیریت وضع موجود نمی‌توان جریان جدید خلق کرد، لذا باید به سراغ تحول رفت!!!

🔷از منظر من «نوآوری اجتماعی» یعنی:
-مردم برای مردم، با مشارکت مردم، توأم با رویکرد حل مسئله
-مسائلی که به تدریج در حال تکمیل هستند.
-به جای ایده‌ی بزرگ به سراغ سبد ایده‌های کوچک میرود.

🔹به نظر شما نوآوری‌ اجتماعی چه نسبتی با امروز و آینده‌ی ایران دارد؟
———————————
#محمد_صالح_تردستی #جامعه_شناسی #آسیب_اجتماعی #نواوری_اجتماعی
#تحول_آفرینی #جهش #مردم #کسب_و_کار #بحران_اجتماعی #حل_مسائل_اجتماعی #رویکرد_حل_مسئله #آینده_ایران #ایده #مشکلات #حکمرانی
#سبک_زندگی #ایران #جامعه٫ #پیشرفت_اجتماعی
.
.
.
.

image

محمدصالح تردستی|جامعه شناس  
 دستیار پژوهشی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

🇮🇷
✅امروز ما با یک سرمایه‌ی عظیمی مواجه هستیم که قادریم مردم را با این مکانیزم و با این روش‌ها برای حل چالش‌های‌کشور به صحنه بیاوریم.

✅جمهوری اسلامی نه در وعده بلکه در عمل، بهترین آینده را پیش‌ رو دارد.

✅ما در تمام شاخص‌های اقتصادی، علی‌رغم تمامی فشار‌های وارده، توانستیم مقاومت و اداره کنیم.

🔺بله! از یک سنگلاخی میگذریم ولی مسیر پیش رو روشن است!

✅خوشبختانه یک اتفاق نظری روی این بحث هست، ما باید بتوانیم از جریان جوانان نخبه‌ی جهادی ایثارگر برای این تغییر ریل استفاده کنیم.

✅این ها با آمدن مردم به صحنه به دست ما و شما اتفاق می‌افتد.
——————————-
#محمد_صالح_تردستی #جامعه_شناسی #دانشگاه_شهید_باهنر_کرمان #یران #آینده_روشن #مردم #جمهوری_اسلامی #کشور #سرمایه_عظیم
#جوانان_جها‌ی #ایثارگر #شاخص_اقتصادی
.
.
.
.

image

محمدصالح تردستی|جامعه شناس  
 دستیار پژوهشی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

در مقام استاد؛
زبان شناس یا فیلسوف بودن مهم نیست ،
آنچه مهم است شهامت خود بودن است✨🎓

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دوست داشتنی❤|بخش علوم‌اجتماعی|کلاس D1 116
.
#محمد_صالح_تردستی #دانشگاه_شهید_باهنر_کرمان
#دانشکده_ادبیات_و_علوم_انسانی #علوم_اجتماعی #جامعه_شناسی
.
.
.
.

image

محمدصالح تردستی|جامعه شناس  
 دستیار پژوهشی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

در مقام استاد؛
زبان شناس یا فیلسوف بودن مهم نیست ،
آنچه مهم است شهامت خود بودن است✨🎓

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دوست داشتنی❤|بخش علوم‌اجتماعی|کلاس D1 116
.
#محمد_صالح_تردستی #دانشگاه_شهید_باهنر_کرمان
#دانشکده_ادبیات_و_علوم_انسانی #علوم_اجتماعی #جامعه_شناسی
.
.
.
.

image