#متیو_پری 3 پست

مریم رضایی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی }

همه ی فرزندز best bud شون رو از دست دادن ...
شوک عظیمی بود

#متیو_پری


ندا یاسینی
مهندسی عمران دانشگاه تهران }

وااای! متیو پری (چندلر بینگ) مرد!!! برای منی که هزار بار فرندز رو دیدم واقعا انگار دوستم رو از دست دادم 😭💔

#متیو_پری