#مارک_زاکربرگ 2 پست

#مارک_زاکربرگ در سخنرانی که انجام داده بود راز موفقیتش را چنین بیان کرد :

ایده ها کاملا شکل گرفته بیرون نمی آیند؛ فقط زمانی که روی آن ها کار میکنید کامل می شوند!
فقط باید شروع کنید و از شکست خوردن نترسید💪

#روانشناسی
#مشاوره_شغلی