#مارک_تواین 3 پست

#دانلود_کتاب 📚

آدم، اولین آفریده ی خدا، به تنهایی در بهشت زندگی می‌کند تا سر و کله ی حوا، کسی که او را مزاحم می‌داند؛ پیدا می‌شود. حوا با خصوصیات زنانه اش عرصه را بر آدم تنگ می‌کند و آدم با اخلاقیات مردانه اش حوا را کلافه… کم کم دست تقدیر این دو را به هم علاقه مند می‌کند و … کتاب خاطرات آدم و حوا عاشقانه ی لطیفی است از اولین زوج آفرینش.

📕 #خاطرات_آدم_و_حوا
✍🏻 #مارک_تواین

@BookTopخاطرات آدم و حوا.pdf

امیر زند  
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی همدان }

فصل اول زندگی خودت رو با فصل پانزدهم زندگی کسی دیگر مقایسه نکن...
مسیر خودت رو برو،
داستان زندگی خودت رو بنویس و هرگز جا نزن...
#مارک_تواین


از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن.
افراد کوچک آرزوهای دیگران را کوچک می‌شمارند، ولی افراد بزرگ به تو میگویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی!

#مارک_تواین