#لورا_اسکوئیل 2 پست

golnoosh saba
مدیریت فرهنگی هنری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }

آدم باید به این کشف و شهود برسد که چه عاملی آتش درونش را پیوسته شعله ور نگه می‌دارد .. آن آتش، غذای روح است‌. اگر کسی به موقع در نیابد که چه چیزی آتشِ درون را شعله‌ور می‌کند، قوطی کبریت وجودش‌، نم برمیدارد و هیچ یک از چوب کبریت‌هایش هیچ‌وقت روشن نمی‌شود ...

از کتاب 📕 مثل آب برای شکلات
#لورا_اسکوئیل


#کتاب_رایگان
مثل آب برای شکلات، داستان زندگی زنان نسل‌های گذشتهٔ مکزیک است که به سبک رئالیسم جادویی و با زبان خانگی و نوشتار زنانه نگارش شده‌است. این رمان، عشقی پرشور را در کنار مبارزهٔ یک زن با سنتهای جامعه خود نشان می‌دهد.

📓 #مثل_آب_برای_شکلات
✍🏻 #لورا_اسکوئیل

@BookTopمثل آب برای شکلات.pdf