#قدرت 3 پست

🔳⭕️روز را چگونه آغاز کنیم؟

🔴امی کادی، روانشناس سازمانی دانشگاه هاروارد، یک راه حل ساده برای با قدرت شروع کردن روز پیشنهاد می‌کند؛ او می‌گوید قبل آنکه پایتان را از تختخواب بیرون بگذارید، در همان حالت خوابیده تا می‌توانید پاها و دست‌هایتان را باز کنید و بکشید تا بدنتان بیشترین فضای ممکن را اشغال کند.

با توجه به اینکه فضای زیاد اشغال کردن و دست و پا را باز کردن ژستی حاکی از قدرت و اعتماد به نفس است، این کار پیام غیر مستقیمی به مغز است و روز شما با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری آغاز می‌شود، به همین سادگی.

📖رفرنس
#قدرت
#شروع_روز


حسین علیزاده
مهندسی صنایع دانشگاه تبریز }

#قدرت


حسین علیزاده
مهندسی صنایع دانشگاه تبریز }

#قدرت