#فیلم 2 پست

قضیه چیه؟ مشکل چیه؟
What gives?
#فیلم #سطح_پیشرفته
#آموزش_زبان
#زبان_انگلیسی


Settle
واژه امروز✨

#فیلم #واژه 🌸