#فراخوان_تامین_فناوری 50 پست

📣ایران پند تقدیم میکند:
🔹طرح پنجاه و پنجم
🔰 موضوع طرح: شیربرقی یخچال یخ ساز
#ایران_جهش #ایران_پند #فراخوان_تامین_فناوری

image

📣ایران پند تقدیم میکند:
🔹طرح پنجاه و چهارم
🔰 موضوع طرح: بومی سازی توسعه فناوری کمپرسورهای رفت و برگشتی
#ایران_جهش #ایران_پند #فراخوان_تامین_فناوری

image

📣ایران پند تقدیم میکند:
🔹طرح پنجاه و سوم
🔰 موضوع طرح: بومی سازی پمپ های پلانجری پالایشگاه ها
#ایران_جهش #ایران_پند #فراخوان_تامین_فناوری

image

📣ایران پند تقدیم میکند:
🔹طرح پنجاه و دوم
🔰 موضوع طرح: بومی سازی و ارائه پیشنهاد جهت ساخت تجهیزات نشت یاب لیزری
#ایران_جهش #ایران_پند #فراخوان_تامین_فناوری

image

📣ایران پند تقدیم میکند:
🔹طرح پنجاه و یکم
🔰 موضوع طرح: مفتول جوشکاری 30% نقره
#ایران_جهش #ایران_پند #فراخوان_تامین_فناوری

image