#علی_محمد_افغانی 2 پست

در زندگی لحظاتی پیش می‌آید که انسان،
نه کسی را دوست دارد
و نه دلش می‌خواهد کسی او را
دوست داشته باشد ...

📕
#شوهر_آهو_خانوم
✍🏻 #علی_محمد_افغانی


#معرفی_کتاب 📚

داستان سیندخت در شهر گرم اهواز روایت می‌شود. مهندس بهمن فرزاد مدیرعامل کارخانه‌ی روغن‌موتور اهواز است. او به سیندخت دختری که به‌تازگی در کارخانه‌اش مشغول به کارشده علاقه‌مند شده است؛ اما سیندخت در نامه‌ای به مهندس، سعی دارد با دلایلی او را از ازدواج با خودش منصرف کند.

📓 #سیندخت
✍🏻 #علی_محمد_افغانی