#صبحانه_مدیریتی 33 پست

#صبحانه_مدیریتی
22 خرداد 00
سعی کنید با اصول ساده روانشناسی آشنا شوید.


#صبحانه_مدیریتی
19 خرداد 00
در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید.


#صبحانه_مدیریتی
11 خرداد 00
به اندازه کافی استراحت کنید و اجازه ندهید خستگی و استرس به سلامت روحی شما لطمه وارد کند.


#صبحانه_مدیریتی
20 اردیبهشت 00
حتی وقتی موردی پیش آمده که به شدت ترسیده‌‌اید، اجازه ندهید اطرافیان از این حس شما مطلع شوند.


#صبحانه_مدیریتی
11 اردیبهشت 00
نسبت به قول خود پایبند باشید.