#شرق_نیرو_گسترش 4 پست


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان البرز به شرکت" شرق نیرو گسترش" به مدیریت آقای مهندس محمد کردی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان البرز در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار) و با حضور مدیر عامل محترم هولدینگ اسپاد، آقای مهندس مسعود جوادی؛ به جناب آقای مهندس کردی؛ مدیر عامل محترم شرکت شرق نیرو گسترش تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #هولدینگ_اسپاد #نمایندگی #شرق_نیرو_گسترش #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #رسانه_تخصصی_مهندسی_ساختمان

image


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان البرز به شرکت" شرق نیرو گسترش" به مدیریت آقای مهندس محمد کردی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان البرز در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار) و با حضور مدیر عامل محترم هولدینگ اسپاد، آقای مهندس مسعود جوادی؛ به جناب آقای مهندس کردی؛ مدیر عامل محترم شرکت شرق نیرو گسترش تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #هولدینگ_اسپاد #نمایندگی #شرق_نیرو_گسترش #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #رسانه_تخصصی_مهندسی_ساختمان

image


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان البرز به شرکت" شرق نیرو گسترش" به مدیریت آقای مهندس محمد کردی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان البرز در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار) و با حضور مدیر عامل محترم هولدینگ اسپاد، آقای مهندس مسعود جوادی؛ به جناب آقای مهندس کردی؛ مدیر عامل محترم شرکت شرق نیرو گسترش تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #هولدینگ_اسپاد #نمایندگی #شرق_نیرو_گسترش #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #رسانه_تخصصی_مهندسی_ساختمان

image


🤝🏼پیرو فراخوان جذب نمایندگی فعال شرکت "بنا یار مهراز ایرانیان" در سراسر کشور؛ نمایندگی استان البرز به شرکت" شرق نیرو گسترش" به مدیریت آقای مهندس محمد کردی اعطا گردید.
.
🌹 اعتبار‌نامه نمایندگی استان البرز در مراسمی با حضور مدیر عامل و چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان (مهندس سعید خلیلی، مهندس نادر جمالی، دکتر مسلم شیخ خوشکار) و با حضور مدیر عامل محترم هولدینگ اسپاد، آقای مهندس مسعود جوادی؛ به جناب آقای مهندس کردی؛ مدیر عامل محترم شرکت شرق نیرو گسترش تقدیم گردید.
.
.
🌹به امید بسط و گسترش هر چه سریعتر و اصولی تر مفاهیم و فناوری‌های نوین در صنعت ساخت کشور عزیزمان ایران.
.
📌جهت اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی فعال در سراسر کشور به لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
www.zil.ink/bim
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #شهر_هوشمند #بنایار_مهراز_ایرانیان #هولدینگ_اسپاد #نمایندگی #شرق_نیرو_گسترش #خدمات_bim #نظام_فنی_اجرایی #آئین_نامه_bim #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #رسانه_تخصصی_مهندسی_ساختمان

image
image
image