#شخصیت_شناسی_از_روی_خانه_تان 2 پست

#شخصیت_شناسی_از_روی_خانه_تان

کشوی جوراب ها

🔴مطالعات نشان داده افرادی که مرتب هستند و به جزییات اهمیت می دهند معمولا کشوی جوراب هایشان نامرتب و بهم ریخته است. آنها ترجیح می دهند که زمان خود را صرف امور مهم و با اهمیت تر زندگی کنند.


#شخصیت_شناسی_از_روی_خانه_تان

فضای زیر تخت

🔴آیا شما فردی نگران هستید؟ اکثر افراد، حتی آنهایی که خانه ای مرتب و تمییز دارند هم معمولا زیر تخت ها یا داخل کمدهایشان کمی کثیف و خاک گرفته است. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که فضای زیر تخت تان هم مانند دیگر جاهای خانه تان مرتب و تمییز است، باید بگوییم که شما به شدت وسواسی و دلواپس هستید. دانشمندان اعتقاد دارند که هر چه یک فرد نگرانی و دلواپسی بیشتری داشته باشد، برای به دست گرفتن کنترل امور پیرامون خود، تلاش بیشتری می کند.