#شبیه_سازی 8 پست

انجام پروژه های تحلیل آماری و شبیه سازی توسط بهترین تیم های فریلنسری در ایران
https://simulancer.com/%d8%a7%....d9%86%d8%ac%d8%a7%d9
#پروژه #مقاله #شبیه_سازی

image


پنجمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری.
.
🎙میزگرد : بررسی ظرفیت‌های استفاده از مفهوم BIM (مدلسازی اطلاعات ساخت) در طراحی، اجرا و ایمنی مهندسی حریق.
.
🎯محورهای میزگرد:
1️⃣ظرفیت سنجی ایجاد پایگاه داده تجهیزات اطفاء و اعلام حریق مورد تایید سازمان آتشنشانی در فضای BIM
.
2️⃣مزیت‌های ابر نقاط، هوش مصنوعی، مدل‌سازی سه‌بعدی، واقعیت افزوده و مجازی در مهندسی حریق
.
4️⃣مزیت های همزاد دیجیتالی در مدیریت ساخته‌ها برای هوشمند سازی راه‌های خروجی
.
5️⃣کنترل ضوابط هوشمند به جهت یکپارچه سازی ، استاندارد سازی و وحدت رویه در اطفاء و اعلام حریق
.
6️⃣بیان ظرفیت های مشترک مابین شرکت های مورد تایید سازمان آتشنشانی و شرکت های فعال در BIM
.
🏅اعضای پنل:
.
👤مهندس امید رضا ریاحی؛
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
Omid Reza Riahi
.
👤مهندس حسین موسوی؛
پژوهشگر حوزه BIM,
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت.
.
Hossein Mousavi
👤 مهندس سعید خلیلی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛
مدیرعامل شرکت فناورانه «بنایار مهراز ایرانیان».
.
Saeid Khalili
👤مهندس قاسم آریانی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
.
http://iibimsolutions.ir/fa/r-....and-d/events/602-fir شرکت فناورانه «ایستا اطلاعات فرداد».
.
Ghasem Ariyani
👤مهندس علی خادم موسوی؛
عضو هیئت مدیره انجمن علمی BIM کشور.
مدیر عامل شرکت فناورانه "بابا بیم".
Ali Mousavi
.

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #آتشنشانی #سازمان_آتش_نشانی_و_خدمات_ایمنی_شهرداری_تهران #شورای_شهر_تهران #فناوری_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #انجمن_صنفی_bim #انجمن_bim #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #شبیه_سازی #شبیه_سازی_حریق #واقعیت_مجازی #قم #تهران #کیش #واقعیت_افزوده #کنترل_ضوابط #هوش_مصنوعی #نظام_فنی_اجرایی #نظام_مهندسی_ساختمان #نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #خدماتbim #مشاورbim #bimsolutions

image


پنجمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری.
.
🎙میزگرد : بررسی ظرفیت‌های استفاده از مفهوم BIM (مدلسازی اطلاعات ساخت) در طراحی، اجرا و ایمنی مهندسی حریق.
.
🎯محورهای میزگرد:
1️⃣ظرفیت سنجی ایجاد پایگاه داده تجهیزات اطفاء و اعلام حریق مورد تایید سازمان آتشنشانی در فضای BIM
.
2️⃣مزیت‌های ابر نقاط، هوش مصنوعی، مدل‌سازی سه‌بعدی، واقعیت افزوده و مجازی در مهندسی حریق
.
4️⃣مزیت های همزاد دیجیتالی در مدیریت ساخته‌ها برای هوشمند سازی راه‌های خروجی
.
5️⃣کنترل ضوابط هوشمند به جهت یکپارچه سازی ، استاندارد سازی و وحدت رویه در اطفاء و اعلام حریق
.
6️⃣بیان ظرفیت های مشترک مابین شرکت های مورد تایید سازمان آتشنشانی و شرکت های فعال در BIM
.
🏅اعضای پنل:
.
👤مهندس امید رضا ریاحی؛
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
Omid Reza Riahi
.
👤مهندس حسین موسوی؛
پژوهشگر حوزه BIM,
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت.
.
Hossein Mousavi
👤 مهندس سعید خلیلی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛
مدیرعامل شرکت فناورانه «بنایار مهراز ایرانیان».
.
Saeid Khalili
👤مهندس قاسم آریانی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
.
http://iibimsolutions.ir/fa/r-....and-d/events/602-fir شرکت فناورانه «ایستا اطلاعات فرداد».
.
Ghasem Ariyani
👤مهندس علی خادم موسوی؛
عضو هیئت مدیره انجمن علمی BIM کشور.
مدیر عامل شرکت فناورانه "بابا بیم".
Ali Mousavi
.

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #آتشنشانی #سازمان_آتش_نشانی_و_خدمات_ایمنی_شهرداری_تهران #شورای_شهر_تهران #فناوری_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #انجمن_صنفی_bim #انجمن_bim #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #شبیه_سازی #شبیه_سازی_حریق #واقعیت_مجازی #قم #تهران #کیش #واقعیت_افزوده #کنترل_ضوابط #هوش_مصنوعی #نظام_فنی_اجرایی #نظام_مهندسی_ساختمان #نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #خدماتbim #مشاورbim #bimsolutions

image


پنجمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری.
.
🎙میزگرد : بررسی ظرفیت‌های استفاده از مفهوم BIM (مدلسازی اطلاعات ساخت) در طراحی، اجرا و ایمنی مهندسی حریق.
.
🎯محورهای میزگرد:
1️⃣ظرفیت سنجی ایجاد پایگاه داده تجهیزات اطفاء و اعلام حریق مورد تایید سازمان آتشنشانی در فضای BIM
.
2️⃣مزیت‌های ابر نقاط، هوش مصنوعی، مدل‌سازی سه‌بعدی، واقعیت افزوده و مجازی در مهندسی حریق
.
4️⃣مزیت های همزاد دیجیتالی در مدیریت ساخته‌ها برای هوشمند سازی راه‌های خروجی
.
5️⃣کنترل ضوابط هوشمند به جهت یکپارچه سازی ، استاندارد سازی و وحدت رویه در اطفاء و اعلام حریق
.
6️⃣بیان ظرفیت های مشترک مابین شرکت های مورد تایید سازمان آتشنشانی و شرکت های فعال در BIM
.
🏅اعضای پنل:
.
👤مهندس امید رضا ریاحی؛
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
Omid Reza Riahi
.
👤مهندس حسین موسوی؛
پژوهشگر حوزه BIM,
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت.
.
Hossein Mousavi
👤 مهندس سعید خلیلی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛
مدیرعامل شرکت فناورانه «بنایار مهراز ایرانیان».
.
Saeid Khalili
👤مهندس قاسم آریانی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
.
http://iibimsolutions.ir/fa/r-....and-d/events/602-fir شرکت فناورانه «ایستا اطلاعات فرداد».
.
Ghasem Ariyani
👤مهندس علی خادم موسوی؛
عضو هیئت مدیره انجمن علمی BIM کشور.
مدیر عامل شرکت فناورانه "بابا بیم".
Ali Mousavi
.

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #آتشنشانی #سازمان_آتش_نشانی_و_خدمات_ایمنی_شهرداری_تهران #شورای_شهر_تهران #فناوری_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #انجمن_صنفی_bim #انجمن_bim #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #شبیه_سازی #شبیه_سازی_حریق #واقعیت_مجازی #قم #تهران #کیش #واقعیت_افزوده #کنترل_ضوابط #هوش_مصنوعی #نظام_فنی_اجرایی #نظام_مهندسی_ساختمان #نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #خدماتbim #مشاورbim #bimsolutions

image


پنجمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری.
.
🎙میزگرد : بررسی ظرفیت‌های استفاده از مفهوم BIM (مدلسازی اطلاعات ساخت) در طراحی، اجرا و ایمنی مهندسی حریق.
.
🎯محورهای میزگرد:
1️⃣ظرفیت سنجی ایجاد پایگاه داده تجهیزات اطفاء و اعلام حریق مورد تایید سازمان آتشنشانی در فضای BIM
.
2️⃣مزیت‌های ابر نقاط، هوش مصنوعی، مدل‌سازی سه‌بعدی، واقعیت افزوده و مجازی در مهندسی حریق
.
4️⃣مزیت های همزاد دیجیتالی در مدیریت ساخته‌ها برای هوشمند سازی راه‌های خروجی
.
5️⃣کنترل ضوابط هوشمند به جهت یکپارچه سازی ، استاندارد سازی و وحدت رویه در اطفاء و اعلام حریق
.
6️⃣بیان ظرفیت های مشترک مابین شرکت های مورد تایید سازمان آتشنشانی و شرکت های فعال در BIM
.
🏅اعضای پنل:
.
👤مهندس امید رضا ریاحی؛
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
Omid Reza Riahi
.
👤مهندس حسین موسوی؛
پژوهشگر حوزه BIM,
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت.
.
Hossein Mousavi
👤 مهندس سعید خلیلی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛
مدیرعامل شرکت فناورانه «بنایار مهراز ایرانیان».
.
Saeid Khalili
👤مهندس قاسم آریانی؛
عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
.
http://iibimsolutions.ir/fa/r-....and-d/events/602-fir شرکت فناورانه «ایستا اطلاعات فرداد».
.
Ghasem Ariyani
👤مهندس علی خادم موسوی؛
عضو هیئت مدیره انجمن علمی BIM کشور.
مدیر عامل شرکت فناورانه "بابا بیم".
Ali Mousavi
.

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #آتشنشانی #سازمان_آتش_نشانی_و_خدمات_ایمنی_شهرداری_تهران #شورای_شهر_تهران #فناوری_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #انجمن_صنفی_bim #انجمن_bim #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #شبیه_سازی #شبیه_سازی_حریق #واقعیت_مجازی #قم #تهران #کیش #واقعیت_افزوده #کنترل_ضوابط #هوش_مصنوعی #نظام_فنی_اجرایی #نظام_مهندسی_ساختمان #نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #خدماتbim #مشاورbim #bimsolutions

image