#سمپاد 32 پست

🔹تو سایت مای مدیو : my.medu.ir چک کنید ببییند برای شما اومدع یا نه اگع نیومدع به مرور داره برای همه فعال میشه !!

#ایمان #هدف
#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon


🔴نمرات دوازدهم که اعلام شده بیشتر میان ترم گفتن و هنوز برای خیلیا نهایی وارد نشده و جاش هاشور خورده صبور باشید کم کم پر میشه همش!!

#ایمان #هدف
#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon


🔴 #فوری | نمرات میان ترم دهم و یازدهم در سامانه مای مدیو فعال شده!!

❌ستون نهایی هم بزودی پر میشه!!!..

#ایمان #هدف
#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon


اعتراض به نتایج دعوت به مصاحبه و درصدها تا ۱۲ تیر تمدید شد...

#ایمان #هدف
#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon


🎯🎯
#ایمان #هدف
#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon

image