#سارا_عبداللهی 2 پست

سارا عبداللهی  
 پژوهشگر و مدیر سپیدار

دیشب
صرف افطاری و اولین جلسه کاری تیم سپیدار در سال جدید
جای خیلی ها توی این کادر خالیه
تیم سپیدار کلی برنامه و ایده داره برای روزای خوب پژوهشی با همه‌ی شماها❤️

#تیم_سپیدار
#سارا_عبداللهی
#گروه_آموزشی_پژوهشی_سپیدار

آدرس کانال های سپیدار:
https://zil.ink/sepidaarcenter
.

image

شیرین‌ترین لحظاتِ زندگی هر مادری، نوزادی طفلش است و همان وقت‌هاست که غالبا کارِ بیرون و درس و بحث را رها می کند تا بهتر مادری کند.
اما با دغدغه‌ی حضورِ اجتماعی و میل به پیشرفتش چه کند؟
این روزها که یکی از سپیداری ها با نوزادش در کارگاه
#نویسندگی_عمومی شرکت می کند،خاطرات چند سال پیشم برایم تداعی می‌شود،خیلی از مهارت‌ها و دوره‌ها را بخاطر زمان کمشان و نبود امتحان و... با نوزادی بچه‌هایم گذراندم.

شاید یکی از اهداف سپیدار و تشکیلش هم همین باشد، می‌شود با وجود خانه‌داری و داشتن بچه‌های قد و نیم‌قد یک پژوهشگر شد و کار کرد، چون پژوهش یک کار بسیار منعطف با نقش‌های چندگانه یک زن است.

#سارا_عبداللهی
#گروه_آموزشی_پژوهشی_سپیدار

image