#زمین_شناسی 50 پست

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#چهارمین_شگفتی_انگلستان
#ستون_بازالتی
💚💛💙
گذرگاه ساحلی غول پیکر با تعداد ۴۰۰۰۰ ستون سنگی به هم پیوسته از جنس بازالت بر اثر فوران آتشفشان در دوران باستان به وجود آمده‌است. این منطقه واقع در شهرستان آنتریم در ساحل شمال شرقی ایرلند شمالی در حدود سه مایلی شهر بوشمیلز قرار دارد. در یک نظرسنجی این منطقه به عنوان چهارمین شگفتی بزرگ انگلستان انتخاب شد.
#زمین_شناسی

image
image
image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#زمین_شناسی
#گوهر_شناسی
#تورمالین
💚💛💙
🔸️تورمالین سنگی با سختی 7 تا 7.5 در مقیاس موس، خاکه سفید، تورق ندارد، شفاف تا اوپاک بوده و شکستگی در آن شیشه ای تا غیر یکسان است. جلای آن شیشه ای و وزن مخصوص آن 3.11 تا 3.01 می باشد. این کانی دارای پدیده فلورانس ضعیف بی رنگ، سبز مایل به آبی، زرد، سبز – آبی، قرمز ضعیف، قرمز – بنفش، صورتی، قهوه ای، سبز و آبی می باشد. 
🔹️تورمالین به دلیل تنوع رنگی که دارد سنگ جواهر بسیار تطبیق پذیری است.
رنگ های مختلف تورمالین باعث شده که با انواع علایق و ترکیب ها تطبیق یابد.
🔸️خواص درمانی تورمالین
مدتهاست که سنگهای قیمتی و گوهرها با خواص درمانی و معنویت همراه هستند و تصور می شود که تورمالین یکی از قدرتمندترین ها در بین معتقدین است. اگرچه هیچ احراز هویتی علمی در دسترس نیست که بتواند اثرگذاری این سنگهای قیمتی را اثبات کند ، بسیاری از افراد به کارآیی آنها اطمینان دارند. همانطور که تورمالین ها دارای رنگ های بسیار زیادی هستند ، بنابراین بر قسمت های مختلف بدن تأثیر می گذارند. از نظر جسمی ، تورمالین سبز به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند ، تورمالین سیاه باعث تسکین درد آرتروز و همچنین دردهای پا ، مچ پا ، پاها و پشت می شود ، تورمالین قرمز به قلب ، گردش خون و سیستم تولید مثل کمک می کند ، تورمالین آبی برای ناحیه گلو مفید است در حالی که تورمالین صورتی می تواند به تسکین مشکلات قلبی کمک کند.
در طول تاریخ مردم از قدرت سنگهای قیمتی برای بهبود جسم ، روان و روح استفاده کرده و آنها را برای محافظت و قدرت می پوشند. تورمالین ها به دلیل قدرت معنوی و عاطفی خود که به آنها انرژی شفابخش و محافظتی قدرتمند می بخشد معروف هستند. باز هم رنگهای متفاوت دارای خصوصیات خاص خود هستند. تورمالین سیاه در مواقع سخت به فرد اعتماد به نفس و قدرت می بخشد. تورمالین صورتی به مسائل قلب و عشق مربوط می شود در حالی که تورمالین آبی ذهن باز و صداقت را تشویق می کند. تورمالین سبز قوی ترین قدرت تقویت کریستال ، شجاعت و استقامت ، پاسخ مردانه به ماده زنانه تورمالین صورتی محسوب می شود.

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#زمین_شناسی
#گوهر_شناسی
#تورمالین
💚💛💙
🔸️تورمالین سنگی با سختی 7 تا 7.5 در مقیاس موس، خاکه سفید، تورق ندارد، شفاف تا اوپاک بوده و شکستگی در آن شیشه ای تا غیر یکسان است. جلای آن شیشه ای و وزن مخصوص آن 3.11 تا 3.01 می باشد. این کانی دارای پدیده فلورانس ضعیف بی رنگ، سبز مایل به آبی، زرد، سبز – آبی، قرمز ضعیف، قرمز – بنفش، صورتی، قهوه ای، سبز و آبی می باشد. 
🔹️تورمالین به دلیل تنوع رنگی که دارد سنگ جواهر بسیار تطبیق پذیری است.
رنگ های مختلف تورمالین باعث شده که با انواع علایق و ترکیب ها تطبیق یابد.
🔸️خواص درمانی تورمالین
مدتهاست که سنگهای قیمتی و گوهرها با خواص درمانی و معنویت همراه هستند و تصور می شود که تورمالین یکی از قدرتمندترین ها در بین معتقدین است. اگرچه هیچ احراز هویتی علمی در دسترس نیست که بتواند اثرگذاری این سنگهای قیمتی را اثبات کند ، بسیاری از افراد به کارآیی آنها اطمینان دارند. همانطور که تورمالین ها دارای رنگ های بسیار زیادی هستند ، بنابراین بر قسمت های مختلف بدن تأثیر می گذارند. از نظر جسمی ، تورمالین سبز به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند ، تورمالین سیاه باعث تسکین درد آرتروز و همچنین دردهای پا ، مچ پا ، پاها و پشت می شود ، تورمالین قرمز به قلب ، گردش خون و سیستم تولید مثل کمک می کند ، تورمالین آبی برای ناحیه گلو مفید است در حالی که تورمالین صورتی می تواند به تسکین مشکلات قلبی کمک کند.
در طول تاریخ مردم از قدرت سنگهای قیمتی برای بهبود جسم ، روان و روح استفاده کرده و آنها را برای محافظت و قدرت می پوشند. تورمالین ها به دلیل قدرت معنوی و عاطفی خود که به آنها انرژی شفابخش و محافظتی قدرتمند می بخشد معروف هستند. باز هم رنگهای متفاوت دارای خصوصیات خاص خود هستند. تورمالین سیاه در مواقع سخت به فرد اعتماد به نفس و قدرت می بخشد. تورمالین صورتی به مسائل قلب و عشق مربوط می شود در حالی که تورمالین آبی ذهن باز و صداقت را تشویق می کند. تورمالین سبز قوی ترین قدرت تقویت کریستال ، شجاعت و استقامت ، پاسخ مردانه به ماده زنانه تورمالین صورتی محسوب می شود.

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#زمین_شناسی
#گوهر_شناسی
#تورمالین
💚💛💙
🔸️تورمالین سنگی با سختی 7 تا 7.5 در مقیاس موس، خاکه سفید، تورق ندارد، شفاف تا اوپاک بوده و شکستگی در آن شیشه ای تا غیر یکسان است. جلای آن شیشه ای و وزن مخصوص آن 3.11 تا 3.01 می باشد. این کانی دارای پدیده فلورانس ضعیف بی رنگ، سبز مایل به آبی، زرد، سبز – آبی، قرمز ضعیف، قرمز – بنفش، صورتی، قهوه ای، سبز و آبی می باشد. 
🔹️تورمالین به دلیل تنوع رنگی که دارد سنگ جواهر بسیار تطبیق پذیری است.
رنگ های مختلف تورمالین باعث شده که با انواع علایق و ترکیب ها تطبیق یابد.
🔸️خواص درمانی تورمالین
مدتهاست که سنگهای قیمتی و گوهرها با خواص درمانی و معنویت همراه هستند و تصور می شود که تورمالین یکی از قدرتمندترین ها در بین معتقدین است. اگرچه هیچ احراز هویتی علمی در دسترس نیست که بتواند اثرگذاری این سنگهای قیمتی را اثبات کند ، بسیاری از افراد به کارآیی آنها اطمینان دارند. همانطور که تورمالین ها دارای رنگ های بسیار زیادی هستند ، بنابراین بر قسمت های مختلف بدن تأثیر می گذارند. از نظر جسمی ، تورمالین سبز به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند ، تورمالین سیاه باعث تسکین درد آرتروز و همچنین دردهای پا ، مچ پا ، پاها و پشت می شود ، تورمالین قرمز به قلب ، گردش خون و سیستم تولید مثل کمک می کند ، تورمالین آبی برای ناحیه گلو مفید است در حالی که تورمالین صورتی می تواند به تسکین مشکلات قلبی کمک کند.
در طول تاریخ مردم از قدرت سنگهای قیمتی برای بهبود جسم ، روان و روح استفاده کرده و آنها را برای محافظت و قدرت می پوشند. تورمالین ها به دلیل قدرت معنوی و عاطفی خود که به آنها انرژی شفابخش و محافظتی قدرتمند می بخشد معروف هستند. باز هم رنگهای متفاوت دارای خصوصیات خاص خود هستند. تورمالین سیاه در مواقع سخت به فرد اعتماد به نفس و قدرت می بخشد. تورمالین صورتی به مسائل قلب و عشق مربوط می شود در حالی که تورمالین آبی ذهن باز و صداقت را تشویق می کند. تورمالین سبز قوی ترین قدرت تقویت کریستال ، شجاعت و استقامت ، پاسخ مردانه به ماده زنانه تورمالین صورتی محسوب می شود.

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

#زمین_شناسی
#گوهر_شناسی
#تورمالین
💚💛💙
🔸️تورمالین سنگی با سختی 7 تا 7.5 در مقیاس موس، خاکه سفید، تورق ندارد، شفاف تا اوپاک بوده و شکستگی در آن شیشه ای تا غیر یکسان است. جلای آن شیشه ای و وزن مخصوص آن 3.11 تا 3.01 می باشد. این کانی دارای پدیده فلورانس ضعیف بی رنگ، سبز مایل به آبی، زرد، سبز – آبی، قرمز ضعیف، قرمز – بنفش، صورتی، قهوه ای، سبز و آبی می باشد. 
🔹️تورمالین به دلیل تنوع رنگی که دارد سنگ جواهر بسیار تطبیق پذیری است.
رنگ های مختلف تورمالین باعث شده که با انواع علایق و ترکیب ها تطبیق یابد.
🔸️خواص درمانی تورمالین
مدتهاست که سنگهای قیمتی و گوهرها با خواص درمانی و معنویت همراه هستند و تصور می شود که تورمالین یکی از قدرتمندترین ها در بین معتقدین است. اگرچه هیچ احراز هویتی علمی در دسترس نیست که بتواند اثرگذاری این سنگهای قیمتی را اثبات کند ، بسیاری از افراد به کارآیی آنها اطمینان دارند. همانطور که تورمالین ها دارای رنگ های بسیار زیادی هستند ، بنابراین بر قسمت های مختلف بدن تأثیر می گذارند. از نظر جسمی ، تورمالین سبز به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند ، تورمالین سیاه باعث تسکین درد آرتروز و همچنین دردهای پا ، مچ پا ، پاها و پشت می شود ، تورمالین قرمز به قلب ، گردش خون و سیستم تولید مثل کمک می کند ، تورمالین آبی برای ناحیه گلو مفید است در حالی که تورمالین صورتی می تواند به تسکین مشکلات قلبی کمک کند.
در طول تاریخ مردم از قدرت سنگهای قیمتی برای بهبود جسم ، روان و روح استفاده کرده و آنها را برای محافظت و قدرت می پوشند. تورمالین ها به دلیل قدرت معنوی و عاطفی خود که به آنها انرژی شفابخش و محافظتی قدرتمند می بخشد معروف هستند. باز هم رنگهای متفاوت دارای خصوصیات خاص خود هستند. تورمالین سیاه در مواقع سخت به فرد اعتماد به نفس و قدرت می بخشد. تورمالین صورتی به مسائل قلب و عشق مربوط می شود در حالی که تورمالین آبی ذهن باز و صداقت را تشویق می کند. تورمالین سبز قوی ترین قدرت تقویت کریستال ، شجاعت و استقامت ، پاسخ مردانه به ماده زنانه تورمالین صورتی محسوب می شود.

image