#زمان 5 پست

دوره آنلاین آموزش #پایان‌نامه‌نویسی


🌿 #زمان: ٢ و ٤ دی‌ماه، شنبه و دوشنبه، ساعت ۱۸، آنلاین (اسکای‌روم)
🌿 همراه با #گواهی معتبر
🌿 با #تضمین کیفیت آموزش
🌿 ظرفیت محدود
🌐 لینک ثبت‌نام و توضیحات بیشتر:
[a]www.mroyesh.ir[/a]

کد تخفیف ۲۰ درصدی مخصوص روبردی‌ها:
roboard

🌿 برگزارکنندگان:
مدرسه مجازی رویش پژوهش و انجمن علمی مطالعات اجتماعی با همکاری دیگر مراکز علمی کشور

🌿 کانال پشتیبان دوره: مدرسه مجازی رویش پژوهش
🌿 کارشناسان پاسخگو: @mroyesh


🌱 مدرسه مجازی رویش پژوهش، همراه لحظه‌های خوب پژوهش
🍃مدرسه مجازی رویش پژوهش
🌐 [a]www.mroyesh.ir[/a]

image

وبینار آموزش #پایان‌نامه‌نویسی رویش


🌿 #زمان: ۱۴ و ۱۵ آبان‌، یکشنبه و دوشنبه، ساعت ۱۶، آنلاین (اسکای‌روم)
🌿 همراه با #گواهی معتبر
🌿 #تضمین کیفیت آموزش
🌐 لینک ثبت‌نام و توضیحات بیشتر:
[a]www.mroyesh.ir[/a]

🌿 برگزارکنندگان:
مدرسه مجازی رویش پژوهش و انجمن علمی مطالعات اجتماعی با همکاری دیگر مراکز علمی کشور

🌿 کانال پشتیبان دوره: مدرسه مجازی رویش پژوهش
🌿 کارشناسان پاسخگو: @mroyesh


🌱 مدرسه مجازی #رویش پژوهش، همراه لحظه‌های خوب پژوهش
مدرسه مجازی رویش پژوهش
[a]www.mroyesh.ir[/a]

image

🌿 وبینار آموزش #مقاله‌نویسی کاربردی رویش (هفتمین دوره)


🌿 #زمان: ۲۹ و ۳۰ مهر و ۱ آبان (شنبه، یکشنبه و دوشنبه)، ساعت ۱۶، آنلاین
🌿 همراه با #گواهی
🌿 هزینه ثبت‌نام برای ۳ جلسه: ۱۵۰ ت
🌿 لینک ثبت‌نام و توضیحات بیشتر:
www.mroyesh.ir

🌿 برگزارکنندگان:
مدرسه مجازی رویش پژوهش و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه با همکاری دیگر مراکز علمی کشور

🌿 کارشناسان پاسخگو: @mroyesh


🌱 مدرسه مجازی #رویش پژوهش
مدرسه مجازی رویش پژوهش

image

🌿 وبینار آموزش #مقاله‌نویسی کاربردی رویش (هفتمین دوره)


🌿 #زمان: ۲۹ و ۳۰ مهر و ۱ آبان (شنبه، یکشنبه و دوشنبه)، ساعت ۱۶، آنلاین (اسکای روم)
🌿 همراه با #گواهی معتبر
🌿 لینک ثبت‌نام و توضیحات بیشتر:
[a]www.mroyesh.ir[/a]

🌿 برگزارکنندگان:
مدرسه مجازی رویش پژوهش و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه با همکاری دیگر مراکز علمی کشور

🌿 کارشناسان پاسخگو
در ایتا و واتساپ:
09906166678

تخفیف ویژه برای اولین خرید از سایت رویش


🌱 مدرسه مجازی #رویش پژوهش
[a]www.mroyesh.ir[/a]
مدرسه مجازی رویش پژوهش

image

🌿 وبینار آموزش #مقاله‌نویسی کاربردی رویش (ششمین دوره)


🌿 #زمان: ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ مردادماه، ساعت ۱۸، آنلاین (اسکای روم)
🌿 همراه با #گواهی
🌿 لینک ثبت‌نام و توضیحات بیشتر:
https://eseminar.tv/wb111816
🌿 راهنمای ثبت‌نام:
https://eitaa.com/mroyesh_ir/895

🌿 برگزارکنندگان:
مدرسه مجازی رویش پژوهش و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه با همکاری دیگر مراکز علمی کشور

🌿 کارشناسان پاسخگو در ایتا و تلگرام: @mroyesh


🌱 مدرسه مجازی #رویش پژوهش
https://eitaa.com/joinchat/3648323715C970376fb41

image