#ريچارد_باخ 2 پست

يك كلمه، يك كلمه را به خاطر بسپار و ديگر مشكلی نخواهی داشت.
كلمه "متفاوت" را به ياد داشته باش.
تو با هر كس ديگر در دنيا فرق داری!

📕 گريز از سرزمين امن
✍🏻
#ريچارد_باخ

image

ه آنچه چشمانت می گویند
باور نداشته باش.
همه ی آنچه نشان می دهند،
محدودیت است.
با ادراکت بنگر
برای درک آنچه میدانی
و آنگاه
راه پرواز گشوده خواهد شد...🕊

📕
#يادداشت هاى مرد فرزانه
✍🏻 #ريچارد_باخ

image