#رائفی_پور 2 پست

سجاد اسدی  
 برنامه نویس و توسعه دهنده وب مهندس نرم افزار

«معجزه زمان»

برشی از سخنرانی جلسه ۳۵ دعای ندبه
#رائفی_پور

۱۷ شهریور ۱۴۰۲

سخنرانی کامل را از کانال تلگرام مصاف دانلود کنید
https://eitaa.com/masafbox/449
https://t.me/Masafbox/4147


سجاد اسدی  
 برنامه نویس و توسعه دهنده وب مهندس نرم افزار

امام زمان سال ۶۱ هجری رو درک می‌کنیم
امام زمان سال ۱۴۴۴ رو درک نمی‌کنیم؟💔

👤استاد
#رائفی_پور