#دوره_ورزشی_آنلاین 2 پست

✅ وبینار تخصصی و جامع تغذیه صحیح ورزشی (کاهش وزن -افزایش وزن )
🔷️آنلاین🔷️
❌آزمون ندارد.
📄 با مدرک معتبر دو زبانه از هیات پزشکی ورزشی با همراهی هیات بدنسازی

⭕آقایان و بانوان
⭕زمان برگزاری: ۱۵ تیرماه
🕒 ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۸

💰هزینه دوره : ۷۰هزار تومان

✅ثبت نام دوره برای عموم آزاد می باشد
⬅️از تمام استان‌ها می توانند در این دوره شرکت کنند.
📬 گواهی برای شرکت کنندگان در صورت در خواست (پست) می شود.
🔰 ثبت نام از طریق سایت
🔷️جهت راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر فقط در واتساپ پیام دهید 👇

09212579558

@
@

#فدراسیون_پزشکی_ورزشی_ایران
#فدراسیون_ورزشی
#کارگاه_ورزشی
#تربیت_بدنی_و_علوم_ورزشی
#تربیت_بدنی_علوم_ورزشی
#تربیت_بدنی_در_مدارس
#تربیت_بدنی_منطقه۹_تهران
#ورزش_پزشکی
#دوره_ورزشی_آنلاین
#سمینار_سلامت
#علومورزشی
#علوم_ورزشی
#پزشکی_ورزشی_ایران
#وبینار_پزشکی
#وبینارآنلاین

image

هدی بزرگی  
 دکتری مدیریت ورزشی

✅ وبینار تخصصی و جامع تغذیه صحیح ورزشی (کاهش وزن -افزایش وزن )
🔷️آنلاین🔷️
❌آزمون ندارد.
📄 با مدرک معتبر دو زبانه از هیات پزشکی ورزشی با همراهی هیات بدنسازی

⭕آقایان و بانوان
⭕زمان برگزاری: ۱۵ تیرماه
🕒 ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۸

💰هزینه دوره : ۷۰هزار تومان

✅ثبت نام دوره برای عموم آزاد می باشد
⬅️از تمام استان‌ها می توانند در این دوره شرکت کنند.
📬 گواهی برای شرکت کنندگان در صورت در خواست (پست) می شود.
🔰 ثبت نام از طریق سایت
🔷️جهت راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر فقط در واتساپ پیام دهید 👇

09212579558

#فدراسیون_پزشکی_ورزشی_ایران
#فدراسیون_ورزشی
#کارگاه_ورزشی
#تربیت_بدنی_و_علوم_ورزشی
#تربیت_بدنی_علوم_ورزشی
#تربیت_بدنی_در_مدارس
#تربیت_بدنی_منطقه۹_تهران
#ورزش_پزشکی
#دوره_ورزشی_آنلاین
#سمینار_سلامت
#علومورزشی
#علوم_ورزشی
#پزشکی_ورزشی_ایران
#وبینار_پزشکی
#وبینارآنلاین

image