#دبی_فورد 6 پست

پروانه رضایی
مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }

تقریباً غیرممکن است تا زمانی‌که به وسیله ترس‌هایمان هدایت می‌شویم، بتوانیم به والاترین هدف خود در زندگی دست یابیم. ترس‌هایمان به ما دیکته می‌کنند چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم و چه کارهایی نمی‌توانیم انجام دهیم.


کتاب سوال های درست
#دبی_فورد


#یک_قاچ_کتاب 🍉

بهترین سال زندگی این نیست که همه روزهای آن شکوفه‌ باران و بر وفق مرادتان باشد.ساختن بهترین سال زندگی‌تان مستلزم تقویت قسمتهایی از وجودتان است که به رشد و شکوفایی نیاز دارند. بهترین سال زندگی‌تان، سالی است که در هر روزِ آن الهام‌بخش زندگی خود بوده و تصمیم‌هایی را که می‌گیرید دوست داشته باشید؛ همین‌طور خودتان را.


#بهترین_سال_زندگی_شما
#دبی_فورد


#تیکه_کتاب

بسیاری از انتخاب‌ها و تصمیم گیری‌های ما توسط احساساتمان هدایت می‌شوند. موجود سه، شش یا دوازده ساله درون ما می‌خواهد انتخاب کند و گرداننده برنامه‌هایمان شود.
شاید توجه کرده باشید که احساسات شما مدام در نوسان هستند.

بنابراین خردمندانه نیست که توسط آنها هدایت شوید. اگر می‌خواهید به مقصد دلخواه برسید، پیشنهاد می‌کنم مدتی احساسات خود را فراموش کنید. احساساتتان را برای عشق ورزیدن به فرزندان، مراقبت از مسن ترها، دگرگون کردن دنیا و قدردانی از خویش نگه دارید.

آنها را به عنوان جهت یاب آینده خودتان به کار نبرید، زیرا احساسات برای این کار به وجود نیامده اند.
تا زمانی که شما به احساسات به عنوان راهنما نگاه می‌کنید، حق رسیدن به اهدافتان را از دست می‌دهید.


📚 #سوالهای_درست 
#دبی_فورد