#دانشگاه_نبی_اکرم 1 پست

علی دشتی  
 یه مهرماهی عاشق درس ولی متنفر از بخش ریاضی اش

اینم اولین پست آموزشی مونهنر نه گفتن

#آموزشی #آموزش #درس #پی_دی_اف #مهرات_نه_گفتن #دانشگاه_نبی_اکرم #نبی_اکرم

مهرات نه گفتن.pdf