#خلاق 12 پست

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین✏️✒️آشنایی با تداخلات رایج در پروژه‌ها و دارای اهمیت به دو طریق حائز اهمیت باشد:
🔴یافتن علت اصلی تداخلات در پروژه‌های آتی با بهره‌گیری از تجربیات پروژه‌های گذشته.
🔴برنامه‌ریزی مؤثر برای هماهنگی دیسیپلین‌های مختلف پروژه به شیوه‌ای مؤثر برای اجتناب از تداخل قبل از فاز طراحی.

1️⃣فعالیت‌های انفرادی و جزیره‌ای طراحان دیسیپلین‌های مختلف که باعث عدم هماهنگی بین دیسیپلین‌ها شده و مواردی مانند اختلاف در کدهای ارتفاعی، بازشوها و ضخامت دیوارها می‌شود.
.
2️⃣بروز خطاهای تخصصی توسط طراحان مانند از قلم افتادن بعضی المان‌ها، اشتباه در رعایت استانداردها و خطاهای ترسیمی. 
.
3️⃣ناسازگاری بین طراحی پروژه و ساخت واقعی آن به معنی عدم تطابق طراحی و شیوه اجرا و همچنین نداشتن دید اجرایی طراح.
.
4️⃣پیچیدگی پروژه در بخش طراحی (ساختمان‌ها یا زیرساخت‌ها )(حتی ممکن است یک دیسیپلین نیازمند چند تیم طراحی باشد).
.
5️⃣استفاده از اسناد دوبعدی به‌جای مدل‌های سه‌بعدی مبتنی BIM بین تیم‌ها که منجر به هماهنگی ضعیف، دیده نشدن ابعاد مختلف المان‌ها و توجه نکردن به الزامات اجرایی می‌شود.
.
6️⃣عدم قطعیت در طراحی دیسیپلین‌ها و استفاده از آبجکت های مکان‌نما درنتیجه تغییرات در طراحی.
.
7️⃣سطح جزییات اشتباه یا پایین‌تر از نیاز که در تداخل اتصالات و دیگر جزییات نقش بزرگی بازی می‌کند.
.
8️⃣کار کردن طراحان با فرمت فایلهای مختلف که باعث تغییرات مدل‌ها در حین جابجایی می‌شود.
.
9️⃣مستند نشدن تغییرات طراحی در حین اعمال تغییر و درنتیجه عدم اطلاع تیم‌های مختلف از تغییرات و نبود فایلهای شاپ.
.
🔟عدم توجیه مناسب نیروهای اجرایی از ابعاد مختلف پروژه و درک متفاوت آن‌ها از نقشه‌ها.
.
🦾🏗 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
@iibimsolutions
.
🎯 شرکت فناورانه و خلاق "بنا یار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در کشور.
.
☎️برای تماس با ما به لینک موجود در بیو پیج و یا سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bimsolutions #تداخلات_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #bim #buildinginformationmodeling #building #construction #ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #مدیریت_پروژه #خدماتbim #bimservice #bim_service_provider #شرکت_خلاق #خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری #پارک_علم_و_فناوری #ساخت_قبل_از_ساخت #build_before_build

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین✏️✒️آشنایی با تداخلات رایج در پروژه‌ها و دارای اهمیت به دو طریق حائز اهمیت باشد:
🔴یافتن علت اصلی تداخلات در پروژه‌های آتی با بهره‌گیری از تجربیات پروژه‌های گذشته.
🔴برنامه‌ریزی مؤثر برای هماهنگی دیسیپلین‌های مختلف پروژه به شیوه‌ای مؤثر برای اجتناب از تداخل قبل از فاز طراحی.

1️⃣فعالیت‌های انفرادی و جزیره‌ای طراحان دیسیپلین‌های مختلف که باعث عدم هماهنگی بین دیسیپلین‌ها شده و مواردی مانند اختلاف در کدهای ارتفاعی، بازشوها و ضخامت دیوارها می‌شود.
.
2️⃣بروز خطاهای تخصصی توسط طراحان مانند از قلم افتادن بعضی المان‌ها، اشتباه در رعایت استانداردها و خطاهای ترسیمی. 
.
3️⃣ناسازگاری بین طراحی پروژه و ساخت واقعی آن به معنی عدم تطابق طراحی و شیوه اجرا و همچنین نداشتن دید اجرایی طراح.
.
4️⃣پیچیدگی پروژه در بخش طراحی (ساختمان‌ها یا زیرساخت‌ها )(حتی ممکن است یک دیسیپلین نیازمند چند تیم طراحی باشد).
.
5️⃣استفاده از اسناد دوبعدی به‌جای مدل‌های سه‌بعدی مبتنی BIM بین تیم‌ها که منجر به هماهنگی ضعیف، دیده نشدن ابعاد مختلف المان‌ها و توجه نکردن به الزامات اجرایی می‌شود.
.
6️⃣عدم قطعیت در طراحی دیسیپلین‌ها و استفاده از آبجکت های مکان‌نما درنتیجه تغییرات در طراحی.
.
7️⃣سطح جزییات اشتباه یا پایین‌تر از نیاز که در تداخل اتصالات و دیگر جزییات نقش بزرگی بازی می‌کند.
.
8️⃣کار کردن طراحان با فرمت فایلهای مختلف که باعث تغییرات مدل‌ها در حین جابجایی می‌شود.
.
9️⃣مستند نشدن تغییرات طراحی در حین اعمال تغییر و درنتیجه عدم اطلاع تیم‌های مختلف از تغییرات و نبود فایلهای شاپ.
.
🔟عدم توجیه مناسب نیروهای اجرایی از ابعاد مختلف پروژه و درک متفاوت آن‌ها از نقشه‌ها.
.
🦾🏗 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
@iibimsolutions
.
🎯 شرکت فناورانه و خلاق "بنا یار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در کشور.
.
☎️برای تماس با ما به لینک موجود در بیو پیج و یا سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bimsolutions #تداخلات_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #bim #buildinginformationmodeling #building #construction #ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #مدیریت_پروژه #خدماتbim #bimservice #bim_service_provider #شرکت_خلاق #خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری #پارک_علم_و_فناوری #ساخت_قبل_از_ساخت #build_before_build

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین✏️✒️آشنایی با تداخلات رایج در پروژه‌ها و دارای اهمیت به دو طریق حائز اهمیت باشد:
🔴یافتن علت اصلی تداخلات در پروژه‌های آتی با بهره‌گیری از تجربیات پروژه‌های گذشته.
🔴برنامه‌ریزی مؤثر برای هماهنگی دیسیپلین‌های مختلف پروژه به شیوه‌ای مؤثر برای اجتناب از تداخل قبل از فاز طراحی.

1️⃣فعالیت‌های انفرادی و جزیره‌ای طراحان دیسیپلین‌های مختلف که باعث عدم هماهنگی بین دیسیپلین‌ها شده و مواردی مانند اختلاف در کدهای ارتفاعی، بازشوها و ضخامت دیوارها می‌شود.
.
2️⃣بروز خطاهای تخصصی توسط طراحان مانند از قلم افتادن بعضی المان‌ها، اشتباه در رعایت استانداردها و خطاهای ترسیمی. 
.
3️⃣ناسازگاری بین طراحی پروژه و ساخت واقعی آن به معنی عدم تطابق طراحی و شیوه اجرا و همچنین نداشتن دید اجرایی طراح.
.
4️⃣پیچیدگی پروژه در بخش طراحی (ساختمان‌ها یا زیرساخت‌ها )(حتی ممکن است یک دیسیپلین نیازمند چند تیم طراحی باشد).
.
5️⃣استفاده از اسناد دوبعدی به‌جای مدل‌های سه‌بعدی مبتنی BIM بین تیم‌ها که منجر به هماهنگی ضعیف، دیده نشدن ابعاد مختلف المان‌ها و توجه نکردن به الزامات اجرایی می‌شود.
.
6️⃣عدم قطعیت در طراحی دیسیپلین‌ها و استفاده از آبجکت های مکان‌نما درنتیجه تغییرات در طراحی.
.
7️⃣سطح جزییات اشتباه یا پایین‌تر از نیاز که در تداخل اتصالات و دیگر جزییات نقش بزرگی بازی می‌کند.
.
8️⃣کار کردن طراحان با فرمت فایلهای مختلف که باعث تغییرات مدل‌ها در حین جابجایی می‌شود.
.
9️⃣مستند نشدن تغییرات طراحی در حین اعمال تغییر و درنتیجه عدم اطلاع تیم‌های مختلف از تغییرات و نبود فایلهای شاپ.
.
🔟عدم توجیه مناسب نیروهای اجرایی از ابعاد مختلف پروژه و درک متفاوت آن‌ها از نقشه‌ها.
.
🦾🏗 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
@iibimsolutions
.
🎯 شرکت فناورانه و خلاق "بنا یار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در کشور.
.
☎️برای تماس با ما به لینک موجود در بیو پیج و یا سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bimsolutions #تداخلات_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #bim #buildinginformationmodeling #building #construction #ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #مدیریت_پروژه #خدماتbim #bimservice #bim_service_provider #شرکت_خلاق #خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری #پارک_علم_و_فناوری #ساخت_قبل_از_ساخت #build_before_build

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین✏️✒️آشنایی با تداخلات رایج در پروژه‌ها و دارای اهمیت به دو طریق حائز اهمیت باشد:
🔴یافتن علت اصلی تداخلات در پروژه‌های آتی با بهره‌گیری از تجربیات پروژه‌های گذشته.
🔴برنامه‌ریزی مؤثر برای هماهنگی دیسیپلین‌های مختلف پروژه به شیوه‌ای مؤثر برای اجتناب از تداخل قبل از فاز طراحی.

1️⃣فعالیت‌های انفرادی و جزیره‌ای طراحان دیسیپلین‌های مختلف که باعث عدم هماهنگی بین دیسیپلین‌ها شده و مواردی مانند اختلاف در کدهای ارتفاعی، بازشوها و ضخامت دیوارها می‌شود.
.
2️⃣بروز خطاهای تخصصی توسط طراحان مانند از قلم افتادن بعضی المان‌ها، اشتباه در رعایت استانداردها و خطاهای ترسیمی. 
.
3️⃣ناسازگاری بین طراحی پروژه و ساخت واقعی آن به معنی عدم تطابق طراحی و شیوه اجرا و همچنین نداشتن دید اجرایی طراح.
.
4️⃣پیچیدگی پروژه در بخش طراحی (ساختمان‌ها یا زیرساخت‌ها )(حتی ممکن است یک دیسیپلین نیازمند چند تیم طراحی باشد).
.
5️⃣استفاده از اسناد دوبعدی به‌جای مدل‌های سه‌بعدی مبتنی BIM بین تیم‌ها که منجر به هماهنگی ضعیف، دیده نشدن ابعاد مختلف المان‌ها و توجه نکردن به الزامات اجرایی می‌شود.
.
6️⃣عدم قطعیت در طراحی دیسیپلین‌ها و استفاده از آبجکت های مکان‌نما درنتیجه تغییرات در طراحی.
.
7️⃣سطح جزییات اشتباه یا پایین‌تر از نیاز که در تداخل اتصالات و دیگر جزییات نقش بزرگی بازی می‌کند.
.
8️⃣کار کردن طراحان با فرمت فایلهای مختلف که باعث تغییرات مدل‌ها در حین جابجایی می‌شود.
.
9️⃣مستند نشدن تغییرات طراحی در حین اعمال تغییر و درنتیجه عدم اطلاع تیم‌های مختلف از تغییرات و نبود فایلهای شاپ.
.
🔟عدم توجیه مناسب نیروهای اجرایی از ابعاد مختلف پروژه و درک متفاوت آن‌ها از نقشه‌ها.
.
🦾🏗 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
@iibimsolutions
.
🎯 شرکت فناورانه و خلاق "بنا یار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در کشور.
.
☎️برای تماس با ما به لینک موجود در بیو پیج و یا سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bimsolutions #تداخلات_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #bim #buildinginformationmodeling #building #construction #ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #مدیریت_پروژه #خدماتbim #bimservice #bim_service_provider #شرکت_خلاق #خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری #پارک_علم_و_فناوری #ساخت_قبل_از_ساخت #build_before_build

image

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین✏️✒️آشنایی با تداخلات رایج در پروژه‌ها و دارای اهمیت به دو طریق حائز اهمیت باشد:
🔴یافتن علت اصلی تداخلات در پروژه‌های آتی با بهره‌گیری از تجربیات پروژه‌های گذشته.
🔴برنامه‌ریزی مؤثر برای هماهنگی دیسیپلین‌های مختلف پروژه به شیوه‌ای مؤثر برای اجتناب از تداخل قبل از فاز طراحی.

1️⃣فعالیت‌های انفرادی و جزیره‌ای طراحان دیسیپلین‌های مختلف که باعث عدم هماهنگی بین دیسیپلین‌ها شده و مواردی مانند اختلاف در کدهای ارتفاعی، بازشوها و ضخامت دیوارها می‌شود.
.
2️⃣بروز خطاهای تخصصی توسط طراحان مانند از قلم افتادن بعضی المان‌ها، اشتباه در رعایت استانداردها و خطاهای ترسیمی. 
.
3️⃣ناسازگاری بین طراحی پروژه و ساخت واقعی آن به معنی عدم تطابق طراحی و شیوه اجرا و همچنین نداشتن دید اجرایی طراح.
.
4️⃣پیچیدگی پروژه در بخش طراحی (ساختمان‌ها یا زیرساخت‌ها )(حتی ممکن است یک دیسیپلین نیازمند چند تیم طراحی باشد).
.
5️⃣استفاده از اسناد دوبعدی به‌جای مدل‌های سه‌بعدی مبتنی BIM بین تیم‌ها که منجر به هماهنگی ضعیف، دیده نشدن ابعاد مختلف المان‌ها و توجه نکردن به الزامات اجرایی می‌شود.
.
6️⃣عدم قطعیت در طراحی دیسیپلین‌ها و استفاده از آبجکت های مکان‌نما درنتیجه تغییرات در طراحی.
.
7️⃣سطح جزییات اشتباه یا پایین‌تر از نیاز که در تداخل اتصالات و دیگر جزییات نقش بزرگی بازی می‌کند.
.
8️⃣کار کردن طراحان با فرمت فایلهای مختلف که باعث تغییرات مدل‌ها در حین جابجایی می‌شود.
.
9️⃣مستند نشدن تغییرات طراحی در حین اعمال تغییر و درنتیجه عدم اطلاع تیم‌های مختلف از تغییرات و نبود فایلهای شاپ.
.
🔟عدم توجیه مناسب نیروهای اجرایی از ابعاد مختلف پروژه و درک متفاوت آن‌ها از نقشه‌ها.
.
🦾🏗 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
@iibimsolutions
.
🎯 شرکت فناورانه و خلاق "بنا یار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در کشور.
.
☎️برای تماس با ما به لینک موجود در بیو پیج و یا سایت رسمی شرکت مراجعه فرمائید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bimsolutions #تداخلات_ساخت #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #bim #buildinginformationmodeling #building #construction #ساختمان #فناوری_ساخت #مدیریت_ساخت #مدیریت_پروژه #خدماتbim #bimservice #bim_service_provider #شرکت_خلاق #خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری #پارک_علم_و_فناوری #ساخت_قبل_از_ساخت #build_before_build

image
image
image
image