#خدمات_bim 30 پست


🏗💡در این کلیپ بخشی از فرآیند مدل‌سازی جزئیات مرتبط با مهاربند دیوارهای پروژه (میلگرد بستر) را مطابق با پیوست ششم آئین نامه 2800 ایران به نمایش گذاشته شده است.
.
🎯نکته مهم در مدل‌سازی اجزای مختلف مرتبط با دیسیپلین‌های مختلف (اعم از معماری، سازه، برق و مکانیک، و میزان سطح جزئیات (LOD) هر یک از آنها؛ هدف پروژه و ذینفعان پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار، بهره بردار نهایی) از فوائد مختلف مرتبط با پیاده سازی BIM در پروژه می‌باشد.
.
💡به طور مثال در پروژه‌ای مشخص می‌گردد که سطح جزئیات اجزای داخلی و خارجی دیوارهای محیطی و داخلی پروژه باید به شکلی باشد که امکان تهیه خروجی و انواع گزارشات از بخش های مرتبط با مهار کننده های آنها (Wall Post) ها نیز با دقت بسیار بالا فراهم باشد.
.
📌شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان» امکان ارائه خدمات مبتنی بر BIM در کلیه دیسیپلین های پروژه (معماری، سازه، برق و مکانیک) را در سطوح مختلف دارا می‌باشد.
.
🦾روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
@iibimsolutions
.
www.BIMsolutions.ir
.
.
☎️راه‌های تماس با ما:
وبسایت رسمی شرکت بنا‌ یار مهراز ایرانیان و لینک موجود در بیو پیج.
.
.
#BIM #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #میلگرد_بستر #building_information_modeling #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #شاپ_دراوینگ #تکلا_استراکچرز #مدلسازی_سه_بعدی #teklastructures #revitstructure #فناوری_ساخت #پیوست_ششم_استاندارد_2800 #مهار_جانبی_سازه #سازه #عمران #نظام_فنی_اجرایی #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #انجمن_صنفی_مدلسازی_اطلاعات_ساخت #مشاور_bim #خدمات_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #شرکت_خلاق


🏗💡در این کلیپ بخشی از فرآیند مدل‌سازی جزئیات مرتبط با مهاربند دیوارهای پروژه (میلگرد بستر) را مطابق با پیوست ششم آئین نامه 2800 ایران به نمایش گذاشته شده است.
.
🎯نکته مهم در مدل‌سازی اجزای مختلف مرتبط با دیسیپلین‌های مختلف (اعم از معماری، سازه، برق و مکانیک، و میزان سطح جزئیات (LOD) هر یک از آنها؛ هدف پروژه و ذینفعان پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار، بهره بردار نهایی) از فوائد مختلف مرتبط با پیاده سازی BIM در پروژه می‌باشد.
.
💡به طور مثال در پروژه‌ای مشخص می‌گردد که سطح جزئیات اجزای داخلی و خارجی دیوارهای محیطی و داخلی پروژه باید به شکلی باشد که امکان تهیه خروجی و انواع گزارشات از بخش های مرتبط با مهار کننده های آنها (Wall Post) ها نیز با دقت بسیار بالا فراهم باشد.
.
📌شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان» امکان ارائه خدمات مبتنی بر BIM در کلیه دیسیپلین های پروژه (معماری، سازه، برق و مکانیک) را در سطوح مختلف دارا می‌باشد.
.
🦾روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
.
☎️راه‌های تماس با ما:
وبسایت رسمی شرکت بنا‌ یار مهراز ایرانیان و لینک موجود در بیو پیج.
.
.
#bim #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #میلگرد_بستر #building_information_modeling #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #شاپ_دراوینگ #تکلا_استراکچرز #مدلسازی_سه_بعدی #teklastructures #revitstructure #فناوری_ساخت #پیوست_ششم_استاندارد_2800 #مهار_جانبی_سازه #سازه #عمران #نظام_فنی_اجرایی #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #انجمن7_صنفی_مدلسازی_اطلاعات_ساخت #مشاور_bim #خدمات_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #شرکت_خلاق🏗💡در این کلیپ بخشی از فرآیند مدل‌سازی جزئیات مرتبط با مهاربند دیوارهای پروژه (میلگرد بستر) را مطابق با پیوست ششم آئین نامه 2800 ایران به نمایش گذاشته شده است.
.
🎯نکته مهم در مدل‌سازی اجزای مختلف مرتبط با دیسیپلین‌های مختلف (اعم از معماری، سازه، برق و مکانیک، و میزان سطح جزئیات (LOD) هر یک از آنها؛ هدف پروژه و ذینفعان پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار، بهره بردار نهایی) از فوائد مختلف مرتبط با پیاده سازی BIM در پروژه می‌باشد.
.
💡به طور مثال در پروژه‌ای مشخص می‌گردد که سطح جزئیات اجزای داخلی و خارجی دیوارهای محیطی و داخلی پروژه باید به شکلی باشد که امکان تهیه خروجی و انواع گزارشات از بخش های مرتبط با مهار کننده های آنها (Wall Post) ها نیز با دقت بسیار بالا فراهم باشد.
.
📌شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان» امکان ارائه خدمات مبتنی بر BIM در کلیه دیسیپلین های پروژه (معماری، سازه، برق و مکانیک) را در سطوح مختلف دارا می‌باشد.
.
🦾روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
www.BIMsolutions.ir
.
.
☎️راه‌های تماس با ما:
وبسایت رسمی شرکت بنا‌ یار مهراز ایرانیان و لینک موجود در بیو پیج.
.
.
#bim #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #میلگرد_بستر #building_information_modeling #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #شاپ_دراوینگ #تکلا_استراکچرز #مدلسازی_سه_بعدی #teklastructures #revitstructure #فناوری_ساخت #پیوست_ششم_استاندارد_2800 #مهار_جانبی_سازه #سازه #عمران #نظام_فنی_اجرایی #انجمن_صنفی_شرکتهای_bim #انجمن7_صنفی_مدلسازی_اطلاعات_ساخت #مشاور_bim #خدمات_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #شرکت_خلاق


سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین

ستون معرفی دستاوردها و خدمات شرکت فناورانه بنا یار مهراز ایرانیان در روزنامه سراسری جام جم مورخ 27 اردیبهشت 1401.
https://www.jamejamdaily.ir/?n....id=6215&cattitle
.
www.BIMsolutions.ir

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #فناوری_ساخت #مشاور_bim #خدمات_bim #building_information_modeling #construction #سعید_خلیلی #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #مدلسازی_سه_بعدی #bimservices #شرکت_خلاق #مدیریت_ساخت #دستورالعمل_bim #استاندارد_bim #iranbimstandard #ساختمان #دانش_بنیان

image


📚📌نوشتاری در خصوص نکات کلیدی تنظیم قراردادهای پروژه های ارائه خدمات مبتنی برBIM توسط مشاورین bim.
.
✒️👤نویسنده: مهندس سعید خلیلی؛ مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان.
Saeid Khalili
.
http://iibimsolutions.ir/fa/r-....and-d/analysis-artic
.
.
🏗شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان» ؛ ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه مبتنی بر BIM; در صنعت ساخت کشور.
.
🦾 عضو پارک علم و فناوری و دارای نشان خلاقیت از زیست بوم شرکتها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
.
Iran Intelligent BIM Solutions (Bana Yar Mehraz Iranian)
.
#مشاور_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #buildinginformationmodeling #خدمات_bim #قرارداد_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #نظام_فنی_اجرایی #ساختمان #بنایار_مهراز_ایرانیان #سعید_خلیلی #saeid_khalili #شرکت_خلاق #پارک_علم_فناوری #خدمات_فناورانه #construction #مدیریت_ساخت #خدمات_مدلسازی_اطلاعات_ساخت

image