#خابیر_ماریاس 2 پست

کسانی که مدت مدید، رازی را پنهان می‌کنند این کار را از سر شرم یا صرفا به‌خاطر مراقبت از خودشان انجام نمی‌دهند، گاهی برای حمایت از دیگران، یا حفظ دوستی، یا رابطه عاشقانه، یا زندگی مشترکشان این کار را می‌کنند یا برای اینکه زندگی را برای بچه‌هایشان قابل تحمل‌تر کنند یا جلوی ترس‌شان را بگیرند، ترس‌هایی که معمولا زیاد است.

شاید هم نمی‌خواهند داستانی را که آرزو می‌کردند هرگز اتفاق نمی‌افتاد به دنیا اضافه کنند. اگر درباره‌اش حرف نزنی مثل این است که پاکش کرده‌ای، کمی فراموشش میکنی، انکارش میکنی، نگفتن یک ماجرا میتواند لطف کوچک کسی در حق دنیا باشد. باید برای این کار احترام قائل باشیم.

📗
#قلبی_به_این_سپیدی
✍🏻 #خابیر_ماریاس