#جلال_آل_احمد 3 پست

#معرفی_کتاب 📚

زن زیادی نام یکی از مجموعه داستان‌های جلال آل احمد است.
این مجموعه در واقع جمع‌آوری همه داستان‌های درباره زنان و با محوریت آنان در یک کتاب است.

📕 #زن_زیادی
✍🏻 #جلال_آل_احمد

@BookTopزن زیادی.pdf

Mohadese Taherimehr
 همیشه دانشجو

می‌خواستم کتاب مدیر مدرسه رو بذارم تو دستور کار پویش، باهم بخونیم. دیدم همین‌طور که از کتاب لذت می‌بریم دایره لغات فحاشیمونم گسترده میشه!
یعنی از این به بعد طوری ناسزا گویی که در قبل و بعد آفرینش هستی کس ندیده و نشنیده باشد.😂
مخاطب پویش از همه سنی هستن نمی‌تونم بذارمش ولی شما بخونید قشنگه😂😍📚

#مدیر_مدرسه
#جلال_آل_احمد
#پویش_کتابخوانی_کتابنوش


توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی برایت بدل می‌شود به جهنم.
چرا روزگار را به خودت سخت می‌کنی، آقا معلم؟ اگر دل ببندی، هر خراباتی یک بهشت است."

📕
#نفرین_زمین
✍🏻 #جلال_آل_احمد

@BookTopنفرین زمین.pdf